BiH YOTA

Poziv za učešće u YOTA mjesecu – December YOTA Month 2022

Obavještavamo sve zainteresovane radio klubove, radioamatere, zajednice i grupe radioamatera u Bosni i Hercegovini, posebno mlade članove, da će Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini i ove godine učestvovati u obilježavanju mjeseca mladih u eteru – December YOTA Month 2022.

Ovo je projekat Radne grupe za mlade Regije 1 Međunarodne radioamaterske unije (IARU R1 Youth WG), koji ima za cilj promovisati radioamaterizam svim budućim, ali i sadašnjim mladim radioamaterima do 26. godine života. U ovaj projekat se mogu uključiti svi radioamaterski savezi u svijetu, koji su punopravni članovi IARU, sa svojim specijalnim pozivnim znakovima namijenjenim za ovaj mjesec.

ARAuBiH je za potrebe obilježavanja YOTA mjeseca i ove godine dobila pozivni znak E71YOTA. Znak mogu koristiti svi mladi do 26 godina života, bez obzira da li posjeduju radioamatersku dozvolu ili ne, pod uslovom da obavljaju veze isključivo pod nadzorom radioamatera licenciranog za opseg na kojem će se raditi. Moguće je raditi na svimopsezima i modovima rada, preko HF, VHF i UHF.

Rad će se odvijati od 01.12.2022. godine od 00:00 UTC i traje do 31.12.2022. godine do 23:59 UTC. Prijave za učešće u YOTA mjesecu i logovi se šalju na email adresu [email protected]. Logovi se šalju u isključivo u ADIF formatu i to suksesivno, najkasnije 3 dana nakon ostvarenja QSO-a u vremenskim periodima rada, koji će biti planski određeni.

Pozivamo rukovodstva Radio klubova da organizuju rad u svome okruženju i blagovremeno dostave prijedlog svog plana rada sa datumima, vremenom, frekventnim opsima i modovima rada.

Na osnovu svih prijava za rad sačinio bi se okvirni plan rada koji bi se, u slučaju potrebe, mijenjao prema trenutnim situacijama i raspoloživosti učesnika u ovoj manifestaciji. Za sačinjavanje okvirnog plana rada, promjenu plana rada, praćenje rada i koordinaciju sa IARU R1 Radnom grupom za mlade, te prikupljanje logova svih učesnika, ispred ARAuBiH je zadužen Koordinator YOTA mjeseca u Bosni i Hercegovini, Suad Čobo – E79SUA, email: [email protected]
.
Poziv se odnosi i na cijelu radioamatersku zajednicu u Bosni i Hercegovini, neovisno od članstva u nekom od radioamaterskih saveza. Pozivamo istovremeno i pojedinačne članove, koji su spremni i imaju
uslove, da na svojim ličnim radio stanicama omoguće rad mladim školarcima, komšijama, poznanicima, i ostalim zainteresovanim mladim osobama do 26. godine života.

Očekujemo vaše prijave. Molimo vas da se prijavite i privučete što više mladih u radioamaterizam, jer su upravo oni budućnost našeg hobija. Također, zajedno pokažimo da još uvijek postoje mladi u radioamaterizmu! GL, VY 73!

Suad Čobo, koordinator YOTA mjeseca u Bosni i Hercegovini

Related Articles

Back to top button