BiH YOTA

Poziv za učešće u YOTA mjesecu – December YOTA Month 2023

Obavještavamo sve zainteresovane radio klubove, radioamatere, zajednice i grupe radioamatera u Bosni i Hercegovini, posebno mlade članove, da će Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini i ove godine učestvovati u obilježavanju mjeseca mladih u eteru – December YOTA Month 2023.

Ovo je projekat Radne grupe za mlade Regije 1 Međunarodne radioamaterske unije (IARU R1 Youth WG), koji ima za cilj promovisati radioamaterizam svim budućim, ali i sadašnjim mladim radioamaterima do 26. godine života. U ovaj projekat se mogu uključiti svi radioamaterski savezi u svijetu, koji su punopravni članovi IARU, sa svojim specijalnim pozivnim znakovima namijenjenim za ovaj mjesec.

ARA u BiH je tokom cijele godine za sve aktivnosti mladih obezbijedila pozivni znak E71YOTA, pa tako i za ovu aktivnost. Znak mogu koristiti svi mladi do 26 godina života, bez obzira da li posjeduju radioamatersku dozvolu ili ne, pod uslovom da obavljaju veze isključivo pod nadzorom radioamatera licenciranog za opseg na kojem će se raditi. Moguće je raditi na svim opsezima i modovima rada, preko HF, VHF i UHF.

Rad će se odvijati od 01.12.2023. godine od 00:00 UTC i traje do 31.12.2023. godine do 23:59 UTC. Prijave za učešće u YOTA mjesecu i logovi se šalju na email adresu contact@suadcobo.com. Logovi se šalju u isključivo u ADIF formatu i to suksesivno, najkasnije 3 dana nakon ostvarenja QSO-a u vremenskim periodima rada, koji će biti planski određeni.

Pozivamo rukovodstva Radio klubova da organizuju rad u svome okruženju i blagovremeno dostave prijedlog svog plana rada sa datumima, vremenom, frekventnim opsima i modovima rada, te da, ukoliko još uvijek nemaju, da imenuju koordinatora YOTA mjeseca za svoj klub koji će komunicirati sa Menadžerom za mlade ARA u BiH. Klubovi koji su do sada već učestvovali u YOTA mjesecu, ili imaju svog predstavnika u Odboru mladih ARA u BiH, mogu se odlučiti da zadrže trenutnog koordinatora ili da izaberu novog.

Na osnovu svih prijava za rad sačinio bi se okvirni plan rada koji bi se, u slučaju potrebe, mijenjao prema trenutnim situacijama i raspoloživosti učesnika u ovoj manifestaciji. Za sačinjavanje okvirnog plana rada, promjenu plana rada, praćenje rada i koordinaciju sa IARU R1 Radnom grupom za mlade, te prikupljanje logova svih učesnika, ispred ARA u BiH je zadužen Menadžer za mlade, Suad Čobo – E75UA, email: contact@suadcobo.com.

Poziv se odnosi i na cijelu radioamatersku zajednicu u Bosni i Hercegovini, neovisno od članstva u nekom od radioamaterskih saveza. Pozivamo istovremeno i pojedinačne članove, koji su spremni i imaju uslove, da na svojim ličnim radio stanicama omoguće rad mladim školarcima, komšijama, poznanicima, i ostalim zainteresovanim mladim osobama do 26. godine života.

Očekujemo vaše prijave. Molimo vas da se prijavite i privučete što više mladih u radioamaterizam, jer su upravo oni budućnost našeg hobija. Također, zajedno pokažimo da još uvijek postoje mladi u radioamaterizmu! GL, VY 73!

Suad Čobo, menadžer za mlade ARA u BiH

Related Articles

Back to top button