Poziv zainteresovanim operatorima za E7HQ – 2014

E7HQ QSL

 

E7HQ – 2014

se održava 12.07. na 13.07. 2014.

 

 

 POZIV ZAINTERESOVANIM OPERATORIMA

 

za učešće u IARU HF World Championship takmičenju.

Možete se javiti u ARAuBiH ili E71A, radi rasporeda u neku od ekipa.