Predstavnici ARAuBiH učestvovali u Civilnoj terenskoj vježbi Bosna i Hercegovina 2017, Tuzla

Predstavnici Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini su učestvovali u Civilnoj terenskoj vježbi otklanjanja posljedica katastrofa “Bosna i Hercegovina 2017”, koja je održana u Tuzli od 25. do 29.9.2017. godine.

Ekipu na terenu u Tuzli su činili Alen Ruvić E71AR (Zenica), Harun Drino E71HD (Zenica), Alem Raković E70RA (Tuzla). Ekipu u Operativno-komunikacijskom centru 112 BiH u Sarajevu su činili Samim Konjicija E74KS (Sarajevo) i Predrag Jovanović E74OF (Sarajevo).

26.9. smo došli u Tuzlu vozilom opremljenim radiokomunikacijom za KT, 50MHz, 144MHz, 430MHz i za link mrežu 2.4 i 5 Ghz Ubiquity.

Zadaci koje smo dobili su:

  1. Ostvariti vezu sa Centrom 112 27.09. u 11h
  2. Pružiti podršku spasilačkim ekipama na jezeru Modrac, zbog postojanja komnikacijskih problema u kriznom štabu u Tuzli.

Prvo smo uradili softversku analizu terena oko 20h, te ustanovili da je krizni štab (baza) u tzv. mrtvoj zoni i da je nemoguće ostvariti simpleksnu vezu Modrac-Baza Tuzla. Oko 21h smo izašli vozilom na teren i uradili i radio analizu. Odlučili smo da na lokaciji Ilančica postavimo crossband mobilni repetitor i 2.4GHz link prema jezeru. Ponovnom analizom smo utvrdili da na jezeru imamo VHF vezu sa Tuzlom, te prema Sarajevu Modrac-Ilančica-2.4Ghz Grdonj.

Od radioamaterske infrastrukture smo imali na raspolaganju: 

  • R0 Tuzla – dobra snaga, slab prolaz kroz repetitor,
  • R1 Zenica – odličan prolaz i prijem,
  • R3 Vlašić – odličan prolaz i prijem,
  • R5 Kozara – upotrebljiv.

27.9. u 6h smo krenuli prema kampusu Univerziteta u Tuzli i stigli u bazu. Dočekao nas je Aleksandar Mandić, šef OKC 112 Ministarstvo sigurnosti BiH. Upoznati smo sa detaljima vježbe, te smo dobili zadatak da napravimo radio mrežu sa ekipama na terenu. Akcent je bio na vezi Tuzla-Modrac, jer su ekipe na terenu imale problema sa UHF vezom. CZ nije imala direktnu vezu, kao ni ostale spasilačke ekipe.

Odmah smo instalirali baznu stanicu u šator LEMA (glavni krizni štab), gdje je ostao radio operater E70RA Alem Raković. Zahvaljujući unaprijed pripremljenom planu i istaliranoj opremi noć prije, kolega E70RA je sa mobilnim timom imao sa ručne stanice vezu sa cijelom tuzlanskom regijom, uključujući i Modrac.

Mobilni tim E71AR Alen Ruvić i E71HD Harun Drino komunikacijskim vozilom odlaze na jezero Modrac. Na jezeru Modrac nalazimo najbolju tačku za vezu sa oko 20km udaljenom bazom. Parkiramo vozilo tako da nam velika metalna mrežasta ograda na plaži stoji iza leđa i djeluje kao odličan reflektor. Rezultat je bio BAZA-JEZERO prolaz Q5 i 59. Također imamo i odličan signal na 2.4Ghz sa Ilančice. IMAMO CIJELO VRIJEME QRM OD ESTONSKE EKIPE, koji imaju problem u radiokomunikaciji, pa su donijeli mobilni repetitor koji rasipa po spektru. Iako se radilo o vrhunskoj opremi, bila je pogrešno instalirana. Npr. vertikalna antena mobilnog repetitora nema protuteg sa zemljom, pravi ogroman qrm itd.

Radimo vezu sa kriznim štabom na S20, CRB mobile 2m/70cm Ilančica, R0, R1 Lisac, R3 Vlašić. Oko 12h upostavljamo vezu sa Sarajevom. Šef OKC112 se javlja iz Tuzle u Sarajevo. Veza sa Sarajevom je urađena Jezero-Ilančica direktni link 2.4 Ghz. Ilančica-Sarajevo Grdonj Svxlink.

U poslijepodnevnim satima smo uradili i provjere veze sa još dvije lokacije:

  1. lokacija zemljotresa-baza,
  2. lokacija požara i urušavanja višespratnice-baza.

Na kraju dana smo uradili analizu QSO-ova, predali raport šefu Centra 112 i ostali u bazi na networkingu sa ekipama i pregledu mts-a.

Opravdali smo našu ulogu, jer je naš sistem radio odlično, za razliku od ostalih službi koje su imale probleme u komunikaciji, pa su morali koristiti VHF repetitor tuzlanske policije.

Nakon završetka našeg zadatka, pozdravili smo se sa nadređenima, kolegom Alemom E70RA koji je ostao u Tuzli i uputili se nazad za Zenicu. Zajhaljujemo se kolegama iz Ministarstva sigurnosti, koji su nas srdačno dočekali, također policiji TK koji su nam obezbjeđivali cijeli dan nesmetan prolaz i rad. 

Slike sa vježbe:

{gallery}e71etf/VjezbaTz2017/{/gallery}