QSL karte i diplome radioamatera koji nisu članovi ARAuBiH

U kancelariju ARAuBiH je pristigao određen broj QSL karata i diploma za radioamatere koji nisu naši članovi. Spisak znakova možete pogledati ovdje.