Rezultati WPX 2014 SSB

cqwwcontestCQ WPX CONTEST 2014

E7
stanice su dominirale u QRP i LP kategorijama, čestitamo na skorovima.

REZULTATI :
Single Op All Band QRP Assisted
NA1DX/3 ………………………….715,288
AC8GX……………………………..576,460
IZ3NVR…………………………….511,166
IZ1POA…………………………….343,546
OZ6OM…………………………….334,521
PE2K ……………………………….212,212
VA7IR………………………………162,192
YO5PCB …………………………..144,640
SP6IHE………………………………25,800
E77TA………………………………..20,538

Single Op 3.7 MHz QRP
E74O ……………………………….260,469

 
Single Op 14 MHz QRP
E72NA ……………………………..114,009

Single Op All Band Low Power 
Assisted
PY1NX…………………………..8,464,278
E73M…………………………….6,059,385
 

 
Single Op 14 MHz Low Power 
Assisted
MWØEDX ………………………1,830,897
UA6LUQ ………………………..1,244,525
E74Y……………………………..1,217,010

Single Op 28 MHz Low Power 
Assisted
LO5D (LU8EOT) ……………..6,138,780
VK6IR……………………………2,322,835
E7ØA …………………………….2,298,290
 

Single Op 3.7 MHz High Power 
Assisted
DR1D ……………………………1,948,528
YT4A (YT1AA) ………………..1,152,624
SP8K ……………………………….876,288
EW8DJ …………………………….680,652
E73ESP (E72SIE) ………………663,592