RMZO AKTIVAN ODMAH NAKON ZEMLJOTRESA U BIH

5 minuta nakon zemljotresa aktiviran je RMZO ARAuBiH.

Po već uvježbanom i dogovorenom scenariju timova aktivnih sa vježbi aktivirana su tri centralna tima na potezu ZDK(Radio klub Zenica)-KS (Radio klub E70SIC)-TK (Služba radioamatera Grada Tuzla)-HNK(Radio klub Jablanica)

Mreža je efikasno uspostavljena i to putem repetitora R3 Vlašić, R1 Lisac, R1 Čvrsnica, Simplex 20, E7SVXlink, Portabl Crossband Repetitor na Igmanu by E72KZ koji je odigrao najbolju ulogu.

 

Odrađena je i digitalna veza Sarajevo E72KZ-Zenica E70ARA putem Winlinka sa reportom situacije u IARU formatu.

 

Manager za RMZO ARAuBiH je u stalnom kontaktu sa kolegama iz ARON, SRVKS i RMZO E73JHI, kao i sa timovima IARU REGIONA 1.

 

Zvanično je zatraženo od IARU  oslobađanje frekvencija 3.612 Usb za E7 digitalne komunikacije kao i 145.200 za Vara Fm digitalnu razmjenu podataka.

 

Nadamo se da ove mjere predostrožnosti neće biti realizovane u realnoj situaciji u narednom periodu.

 

Po usvojenom IARU frekventnom planu za E7 za vanredne situacije koriste se frekvencije:

 

3.612 LSB fonija

3.612 USB digital

7.125 LSB fonija

7.125 USB digital

145.500 FM

145.525 FM

433.500 FM

Analogni regionalni RPT R3 Vlašić

DMR TG 218112

 

winlink:  E70ARA@winlink.org

 

E71AR Emcomm Coordinator 

ARAuBiH RMZO