SAC 2013 takmičenje

Skandinavski contest 2013 organizuje Nordic Radio Amateur Union (NRAU) i održava se u slijedečim terminima:

CW: 21 – 22 September, 12:00 UTC – 11:59 UTC
SSB: 12 – 13 October, 12:00 UTC – 11:59 UTC
 

Veze se održavaju samo sa Skandinavskim DXCC entitetima, koji koriste slijedeče prefixe:
 
Svalbard and Bear Island JW
Jan Mayen JX
Norway LA – LB – LG – LJ – LN
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Denmark 5P – 5Q – OU – OV – OZ
Sweden 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF – SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
Iceland TF
 
Log poslati naj dalje dva vikenda poslije održanog contesta na http://www.sactest.net
Detaljne propozicije:http://www.sactest.net/blog/rules/