Info iz kancelarije

SKUPŠTINA IARU Regije 1

iarur1Od 21.09.2014. do 26.09.2014. u Varni, Bugarska se održava generalna Skupština IARU

regije 1.

 

Zastupnik ARAuBiH je Darko Rusman, E70A. On će učestvovati u radu generalnih sjednica

Skupštine i po potrebi u odborima C5 C4 i C3. Kao posmatrač će učestvovati i u radu RG za

ARDF.

Svi zainteresovani radioamateri u E7 mogu pogledati dokumenta za Skupštinu

IARU r1 na slijedećem linku: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=select&id=32

E70ARA