Takmičenje „Peace Messenger Cities“

iapmc

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u radioamaterskom takmičenju pod nazivomPeace Messenger Cities“ koji se ove godine održava 03 i 04 Januara sa početkom u 12 sati UTC u kojem su, prema propozicijama, radioamaterske stanice iz grada Sarajeva jedan od množitelja.

 

U skladu sa propozicijama možete raditi u više kategorija na 3.5, 7, 14, 21 i 28 (pet radioamaterskih opsega).

Cilj ove aktivnosti je da radioamateri Grada Sarajeva a i cijele BiH, pošalju značajnu poruku mira i da zajedno sa ostalim radioamaterima gradova Peace Messenger Cities“ kao i drugim radioamaterima cijelog svijeta ideju mira, suživota, tolerancije, humanosti što više promovišu.

Propozicije možete pogledati na: http://www.s59dcd.si