In memoriam

Toporan Aziz E72ATA – SK

e72ata

Jucer je preminuo clan naseg kluba Toporan Aziz E72ATA  rodjen 1958 u Mostaru.

Kao clan kluba E71EMO dao je veliki doprinos opstanku radioamaterizma na podrucju Hercegovine,

ucestovao je u humanitarnim akcijama,obuci i raznim takmicenjima.
UPRAVA KLUBA 
E75IL