U distribuciji je novi broj časopisa Radio E7

 

Distribucija se vrši dostavljanjem časopisa u radio klubove. Pojedinačna dostava  direktnim članovima će biti realizirana putem pošte.

Obavještavamo članove ARAuBiH da je članarina na prošlogodišnjem nivou i da je treba uplatiti do 31.05.2016. godine. Svi radioamateri u BiH, a koji nisu članovi ARAuBiH, mogu izvršiti uplatu IARU članarine u iznosu od 2 SFR na račun ARAuBiH do 20.05.2016 godine. Sve informacije na kancelarija@arabih.net