BiH YOTA

YOTA 2016

Učešće mladih radio amatera Bosne i Hercegovine u radu međunarodnog radioamaterskog kampa za mlade IARU R1 (International Amateur Radio Union Region 1) –YOTA 2016 će se ove godine u mjesecu julu (16-23.07.2016) održati u Austriji. IARU R1 obuhvata Evropu,Afriku dio Azije uključivo sa Bliskim i Srednjim istokom te Rusijom i Mongolijom a od 2011 godine posebno se brine o programima namjenjenim mladim radioamaterima iz nacionalnih radio amaterskih saveza IARU R1 kojeg je i naša država članica. Na nivou IARU R1 osnovana je posebna radna grupa za mlade (engl. Youth Working Group) sa ciljem osmišljavanja programa za mlade  a jedan od tih programa je i „Youngsters On The Air“ ili skraćeno YOTA. Cilj programa je upoznavanje mladih sa radioamaterskim aktivnostima u svijetu, razne edukacije iz oblasti robotike,mehanike, praktičnog rada na savremenim radio stanicama kao i savremenom pratećom opremom, simulacija radioamaterskog takmičenja na radio stanicama kao i amaterske radio goniometrije, rad sa internacionalnom svemirskom stanicom (ISS) te mnoge druge edukativne radionice koje će mladim dati mogućnost da napreduju u tehnološkom smislu te kao učesnici ovog programa prenesu svoja znanja na buduće generacije u našoj zemlji kao i svojim klubovima.Tijekom YOTA aktivnosti stvaraju se prijateljstva koja se produbljuju na način da ti mladi radio amateri i dalje međusobno komuniciraju putem radio stanica kao i uspostavljaju bolju saradnju u budućnosti između država i radio klubova. Organizacija YOTA predviđa ekipe od 4 mlada radioamatera uključujući vođu tima u starosti od 18 do 25 godina. Ovisno o broju prijavljenih članica IARU R1 ukupan broj mladih koji će uzeti učešće na ovim aktivnostima je od 100 do 130 učesnika. U 2016 godini u peridu 16-23.07.2016 to će biti Austrijski radio amaterski savez a poziv za učešće od strane ovog saveza je stigao i našoj asocijaciji u Bosni i Hercegovini. Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini planira poslati ekipu od 4 predstavnika koju čine mladi iz četiri radio kluba, a to su Hasan Hasić iz radio kluba Stjepan polje, Dino Čeljo iz radio kluba Drina Goražde , Mihret Serhatlić iz radio kluba Kamenica-Teslić i  Rasmin Čolak iz radio kluba Kakanj. Do sada je prijavljeno 27 zemalja članica IARU R1 za YOTA 2016, među kojima se nalazi i ekipa iz BiH. Naši predstavnici će imati priliku da na ovom edukativnom druženju nauče dosta novih načina rada iz oblasti radioamaterizma, te na taj način po povratku u matične klubove prenesu stečeno znanje na nove mlade radioamatere u BiH.

Related Articles

Back to top button