YOTA online – Session #3 “Subregional Camps”

Obavještavamo naše mlade radioamatere da je za 30.07.2020.g. u 18.00 UTC planirana nova online sesija u organizaciji YOTA-e. Tema ove sesije će biti “YOTA Subregionalni kampovi”.
Pozivamo vas na učešće na ovoj online sesiji a o detaljima, kao i o načinu učešća, možete se informisati u dokumentu u prilogu.

Prilog

73!