Zadnje aktivnosti RMZO u Jablanici

U ranim jutarnim satima  Članovi Klubaradioamatera Jablanica E71ACU uspješno su navodili dva  helikoptera OS BIH iznad sela Slatine koji su djelovali do 10:30 .

U 11:15 nakon ostvarivanja kontakta sa posadom kanadera koji su doljetjeli iz R. Hrvatske i izvršili 27 izbačaja vode i jedan izbačaj iznad D. Jablanice i uputili se nazad za R. Hrvatsku u 14:07.  Kontinuiranim djelovanjem uspjeli da zaustave napredovanje jednog kraka požara prema objektu brane Hidroelektrane na Neretvi  I jednog kraka prema povratničkom naselju Slatina. Stalnim djelovanjem i prema južnom dijelu požarišta, prema naseljima Bukov pod i Mirci, požar se drži za sada pod kontrolom.
 

[widgetkit id=11]