UHF / VHF

4.period E7 ACTIVITY contesta

E7 Activity contest

21.07.2013.godine je 4.period E7 ACTIVITY contesta

Kalendarom UKV takmičenja kroz 2013.godinu planirano je 7 perioda E7 Activity contesta i to u vremenskom intervalu od Aprila do Oktobra 2013.godine te datumima kako slijedi: 

21.04.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 1.period,
19.05.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 2.period,
16.06.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 3.period,

21.07.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 4.period,
18.08.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 5.period,
15.09.2013.godine u vremenu od 07,oo od 12,oo UTC- 6.period i
20.10.2013.godine u vremenu od 07,oo do 12,oo UTC- 7.period.

 

Propozicije za E7 ACTIVITY objavljene su na  Web site http://www.arabih.org/.

Dnevnike slati na kancelarija@arabih.net .
 

Prijavljeni rezultati za 3.period su objavljeni,konačni rezultati za 1.period su objavljeni,uskoro ćemo objaviti konačne rezultate za 2.period.

Posebne nagrade za pobjednike u generalnom plasmanu za kategorije ličnih i klupskih E7 stanica za 2013.godinu osigurao je ELZAS d.o.o., veoma su vrijedne.

Pozivamo sve radio-amatere iz BiH i okruženja da aktivno uzmu učešća u našem nastojanju popularizacije contesta na 144 MHz, pozivamo sve eventualne sponzore za nagrade da se prijave u kancelariju ARAuBiH te Vas sve pozivamo da date svoje primjedbe i prijedloge koji bi unaprijedili naš i Vaš E7 Activity .

E7 VHF/UHF MANAGER

E77 Y

Related Articles

Back to top button