Aktivnosti RMZO u Jablanici

7.8.2013

Od strane operativnog centra Civilne zaštite FBiH, služba CZ Općine Jablanica obavještena je o dolasku aviona za gašenje požara-kanadera iz R Hrvatske u ranim jutarnjim časovima 7.8.2013.godine. S tim u vezi preduzimaju se sve neophodne mjere kako bi se stvorili što povoljniji uslovi za neometan rad letjelica.

Na osnovu informacija koje smo dobili da su letjelice poletile iz R Hrvatske članovi radio kluba Jablanica E71ACU su postavili na lokaciju selo Krstac odakle se sve vidi i lako se moze kordinirat sa letjelicama . Letjelice su stigle u Jablanicu ostvarile kontakt sa nama u 13:15 i otišli u izviđanje požarišta i terena u Donjoj Jablanici ,poslje čega su se uputili na Jablaničko jezero u 13:20 i izvršili prvo bacanje vode u 13:28.
U prvom navratu izvršili su dvadesetjedno (21) bacanje tzv. "vodeni bombi" nakon čega su se uputili na dopunu goriva i pregled letjelica u 15:42 .
Povratak letjelica u Jablanicu 17:50 i nastavak djelovanja u Donjoj Jablanici . U drugom navratu izvršili su dvanaest bacanja (12) do 19:08 i dobro su stavili požar pod kontrolu.
U 19:10 na zahtjev CZ Općine Jablanica poslate su upute pilotima kanadera da pokušaju da bace barem jednu "vodenu bombu" iznad sela Tretište tj, Dragan Planina . Izvršili su jedno bacanje u 19:16 i nakon razgovora sa pilotima koji su rekli da je previse riskantno i usko za letjelici i manevrisanje i ima previše dima uputili su se nazada u R Hrvatsku u 19:20 .

8.8.2013

Letjelice su doletjele u Jablanicu u 15:46 ostvarili kontakt sa nama otišli u izviđanje terena u Donjoj Jablanici i prijavili nam da je stanje gore nego prethodnog dana . Otišli po vodu i izvršili prvo bacanje u 15:53 . Tog dana izvršili su dvadesetčetri (24) bacanja "vodeni bombi" i uputili se nazad u R Hrvatsku u 18:20 . Nakon toga Helikopter OSBiH je poletio iz Jablanice u 19:00 i uputio se na požarište na Dragan Planinu da sprječi širenje požara prema selu Tretište i tako je sve djelovo do 20:00 nakon čega se vratio na plato Muzeja "Bitka Za Ranjenike".

[widgetkit id=9]