WAE CONTEST 2013

Saturday, August 10, 2013, 0000 UTC until Sunday, August 11, 2013, 2359 UTC
CW: August, second full weekend
U organizaciji DARC-a u subotu održava se WAE telegrafski dio, jedno od naj težih takmičenja. Specifično je zbog primanja QTC-telegrama i zahtjeva veliku CW vještinu i operatiku. GL svima koji učestvuju !
Detaljne propozicije na liku:
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/
prevod propozicija E74GZ

Worked All Europe DX Contest – Propozicije

Njemački radioamaterski klub –  Deutsche Amateur Radio Club (DARC) poziva sve radioamatere širom svijeta na tradicionalno takmičenji  WAEDC-Contest.

1 vrijeme održavanja

CW: Avgust, drugi vikend
Subota, 10. Avgust 2013, 0000 UTC do nedelje, 11. Avgust 2013, 2359 UTC

SSB: Septembar, drugi vikend
Subota, 14. September 2013, 0000 UTC do nedelje, 15. Septembar 2013, 2359 UTC

RTTY: Novembar, drugi vikend
Subota, 9. Novembar 2013, 0000 UTC do nedelje, 10. Novembar 2013, 2359 UTC

2 Bandovi

3,5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz.

Prema preporukama IARUtreba izbjegavati rad izvan "natječaj-preferiranih" segmenata banda“. Dakle,usljedećim područjima takmičenje nije dopušteno:

CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.

 1. Učesničke kategorije
 • SINGLE-OP LOW

Stanice sa jednim operatorom – najveća snaga 100 W – svi bandovi

U svako doba samo jedan signal na svim bandovima

SINGLE-OP HIGH

Stanice sa jednim operatorom –  snaga veća od 100 Wati – svi bandovi

U svako doba samo jedan signal na svim bandovima
 

 • MULTI-OP

Stanice sa više operatora – promjena banda najranije svakih 10 minuta: To se odnosi na sve aktivnosti glavne stanice, kako Veza i QTC prometa tako  i CQ poziva.

Jedini izuzetak: Rad multiplikatora. Dozvoljeno je da jedna druga stanica sa iste lokacije radi paralelno sa glavnom stanicom, kako bi na drugim bandovima sakupljala multiplikatore.
 

 • SWL
  SWL-Stanice (prema. §12)

 

Napomene:

 • Svi u takmičenju korišteni predajnici, prijemnici i antene sa moraju nalaziti u krugu prečnika 2 km.
 • DX-Cluster se smije koristiti u svim kategorijama.

 

 1. Pauze za odmor

 U toku takmičenja koje traje 48 sati, stanice sa jednim operatorom (SINGLE OP) mogu raditi samo 36 sati. Ukupna pauza je 12 sati i može se iskoristiti odjednom  ili u maksimalno 3 dijela .  Tri najduže pauze moraju trajati zbirno najmanje 12 sati.

5 Razmjena kontrolnog broja

 Jedan takmičarski QSO se može odvijati samo između evropske i izvan evropske stanice (izuzetak je RTTY  §13). Razmjenjuje se RS/RST i redni broj od 001.Ako suprotna stanica ne dadne redni broj onda treba logirati  000. Svaka se stanica broji samo jednom po bandu.

6 Multiplikatori

Za neevropske stanice multiplikator je broj rađenih zemalja po bandu, iz WAE liste zemalja ( u prilogu).

Za evropske stanice se kao multiplikatori računaju vanevropske DXCC oblasti.

Izuzetci:

U slijedećim zemljama se, kao multiplikator,  broji maksimalno 10 pozivnih distrikta:
W, VE, VK, ZL, ZS, JA i PY kao i RA8/RA9 i RAØ –bez obzira na geografske uslove.

Primjeri: W1, K1, KA1 i KC1 se broje kao W1;
VE1, VO1 i VY1 se broje kao VE1;
JR4, 7M4 i7K4 se broje kao JA4;
ZL2 i ZL6 su dva različita multiplikatora.

Multiplikator-Bonus:

Broj, po bandu ostvarenih multiplikator-bodova za konačni obračun se množi sa dostignutim bonus faktorom. Broj multiplikator-bodova ostvarenih na 3,5 MHz se množi sa četiri (4), na 7 MHz se množi sa tri(3) a na bandovima 14/21/28 sa dva (2).

 

7 QTC-saobraćaj

Dodatni bodovi se mogu osvojiti kroz QTC. QTC je priznanje kontest QSO-a jednoj evropskoj stanici. (Izuzetak je RTTY, prema  §13).

Pri tome se primjenjuju sijedeći uslovi::

 

 1. Jedan QTC sadrži vrijeme, pozivni znak i broj QSO-a, potvrđene stanice.

Primjer: "1307 DA1AA 431" znači da je DA1AA rašena u 1307 UTC i pri tome dala redni broj 431.

 1. Svaki QSO smije samo jednom biti potvrđen. Pri tome potvrda nemože biti sa u QTC-u navedenim pozivnim znakom
 2. Svaki korektno razmijenjeni QTC donosi 1 bod,za  onoga ko ga je poslao i za onoga ko ga je primio.
 3. Između dvije stanice smije biti razmijenjeno maksimalno 10 QTC-a .Stanice međusobno mogu uspostaviti više puta vezu da bi dostigli taj broj QTC-a.
 4. QTC se šalju u formi QTC-serija. Jedna QTC serija je grupa od jednog do deset QTC-a. Sve QTC serije sadrže numeraciju prema slijedećoj šemi: Prva cifra je tekući broj koji počinje od 1, druga cifra je broj QTC-a u seriji. Primjer: QTC 3/7“ znači da će biti poslata treća serija QTC-a koja sadrži sedam QTC-a.
 5. Za vrednovanje poslatih QTC-serija mora stanica koja ih je poslala i stanica koja ih je primila naznačiti QTC broj kao i vrijeme i band razmijene QTC-a. Ako ovi  podaci nedostaju onda u serijama poslati QTC-ovi neče biti bodovani.

8 Obračun bodova

Krajnji broj bodovaje rezultat zbroja QSO-a i QTC-a na svim bandovima pomnožen sa sumom multiplikator bodova (zbir po bandovima ostvarenih vanevropskih zemalja prema DXCC pomnožen sa bonus faktorima bandova)

9 Diskvalifikacija

Kršenje pravila ili nesportsko ponašanje može dovesti do diskvalifikacije. Odluke Kontest komisije su konačne.

10 Podnesci

URL: http://www.waedc.de

Poruke kontest menadžeru (bez Log): waedc-info@dxhf.darc.de

Log-ove u STF ili cabrillo formatu poslati na slijedeće E-Mail adrese:

      CW-Logs   : waecw@dxhf.darc.de (Logrobot)

 

      SSB-Logs  : waessb@dxhf.darc.de (Logrobot)

 

      RTTY-Logs : waertty@dxhf.darc.de (Logrobot)

 

Provjerite, dali „predmet“ sadrži pozivni znak. Podnošenjem dnevnika učesnik prihvaća poziv na takmičenje. Detaljnije pisano objašnjenje nije potrebno.

 

Napomena:  Svi dnevnici će nakon vrednovanja biti preuzeti u DARC-Contest-Logbuch (DCL).

Ručno pisani dnevnici:

Nakon završetka kontesta, koristite jedan pravi Log program ili LM od DL8WAA da unesete vaše podatke. Ovdje je link:
http://contestsoftware.com/d/home.htm

Ako nematekompjuter, zamolite prijatelja, rođaka ili nekog radioamatera u Vašem udruženju, da Vam pomogne da to uradite.

11 Vrednovanje DX-Clubova

Za ukupan rezultat kluba se sabiraju rezultati, svih učesnika članova kluba koji su učestvovali u takmičenjima, iz tri WAE takmičenja (Bez SWL). Da bi se rezultati zbrajali, mora biti naznalčeno ime kluba u posebnom polju naziva „Club“. Klub ne smije biti oficijelna državna organizacija radioamatera. Za uvrštenje u popis rezultata potrebna su najmanje tri dnevnika članova kluba.

Najbolji klubovi iz Evrope i izvan Evrope će biti nagrađeni pokalom.

Za NjemačkiDARC/VFDB-Clubmeisterschaftupišite Vaš DOK u polje „Specific“u zaglavlju. 

12 Specifična pravila za SWL

SWL-ovi logiraju stanice u WAEDC. Moguće je učešće samo kao jednočlane stanice na svim bandovima.

 

Svaki primljeni pozivni znak – Evropski ili van Evropski – smije biti vrednovan samo jednom po bandu.Moraju biti tačno notirana obadva pozivna znaka QSO-a u kontestu..

 

Svaka primljena stanica sa od nje poslatim serijskim brojem se računa kao jedan bod. Svaki, uključujući QTC-serija informacije, potpuno notirani QTC-a (max 10  po stanici) se također računaju 1 bod.

 

Multiplikatori se računaju prema 6 dole datih kriterija, pri čemu se vrednuju kako evropski tako i van evropski multiplikatori. Pozivni znak se računa kao multiplikator tek kad je primljen i serijski broj veze. U najboljem slučaju se za potpuno primljenu i notiranu vezu dobija dva boda i dva multiplikatora.

13 Specifična pravila za RTTY

U RTTY dijelu WAEDC nema kontinentalnih ograničenja. Može raditi svako sa svakim. Samo razmjena QRC-a se može obavljati između različitih kontinenata.

Svaka stanica smije slati i primati QTC. Ukupan broj razmijenjenih QTC-a između dvije stanice (poslatih i primljenih) ne smije biti veći od 10 (deset).

Za sve stanice, evropske i van evropske, se multiplikatori broje, kako je naprijed opisano (tačka 6)

14 Rok za slanje dnevnika

Rok za slanje dnevnika je uvijek dvije sedmice ili tačnije rečeno 3. ponedeljak nakon kontesta.

CW: 26. August, SSB: 30. Septembar, RTTY: 25. Novembar 2013.

15 Kriterij za dodjelu WAEDC diploma i plaketa

Pobjednici po kontinentima dobivaju plakete.

Osim toga mogu se, nakon objave,  skinuti (download)  krajnji rezultati sa certifikatima za svakog učesnika (isti se mogu odštampati).

 

Rezultati , u numerički podijeljenim zemljama, prema Call Area  (vidi. . §6, Multiplikatori) će biti izlistani prema, u dnevniku naznačenoj stvarnoj geografskoj Call Area pripadnosti.

Stanice koje, povodom WAEDC aktiviraju jednu WAE zemlju , iz koje zadnje tri godine nije pristigao nijedan Log, će biti prepoznate kao „WAEDC Hero“ i dobiće specijalnu nagradu. Za 2013g to je slijedećih 10 zemalja.

New!1AØ 3A, HV JW JW/b JX R1F SV/A YU8 ZB

Stanice koje su najmanje pet puta  bile u Top-Ten/Top-Six-Tabelli, na zahtijev mogu dobiti specijalnu plaketu.

WAEDC zadržava pravo da prepozna i plaketama nagradi i druge izvanredne rezultate u takmičenju..

WAE-Lista zemalja

New!1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, YU8, Z3, ZA, ZB.[R1M gelöscht]