DAN YL TAKMIČENJA: Od 23. do 25.05.2020.

“Dan YL takmičenja” će se održati od 23. do 25.05.2020.g. Ovo takmičenje je ustanovila Carine Dubois, F5ISY (SK). U njenu čast, nekoliko dama radioamaterki je odlučilo da nastavi sa održavanjem ovog takmičenja. Žele promovirati aktivnosti YL širom svijeta a pozivaju i sve mlade dame da se ovog datuma jave na VHF i HF opsegu!
“Dab YL takmičenja” je također interesantan svim radioamaterima: svaki učesnik (uključujući i SWL) može osvojiti diplomu u PDF formatu ukoliko sakupi 33 boda radeći QSO sa YL.

Detalji:

Vrijeme: 2020-05-23 00h01 UTC do 2020-05-25 23: 59h00 UTC

Bandovi: 3.5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz te također VHF simpleksi (ne repetitorske veze)

Modovi: CW, SSB, RTTY
Predložene frekvencije su +/- 10 kHz od slijedećih frekvencija:
CW: 3,533, 7,033, 14,033, 21,033 i 28,033 MHz
RTTY: 3,588, 7,044, 14,088, 21,088 i 28,088 MHz
SSB: 3,733, 7,133, 14,213, 14,240, 14,300, 21,233, 21,400 i 28,433 MHz

Raport: RS (T) + YL / OM (npr. 59 (9) + YL / OM)

Ista stanica može emitovati samo na jednom bandu i u jednom modu.

Svaki učesnik/ca (uključujući SWL) može osvojiti diplomu u PDF formatu ako skupi 33 boda za veze. Bodovi se računaju na slijedeći način:

Za OM / YL 2 poena
Za YL / YL 3 poena
Za YL / OM 1 poena

Logove možete poslati do 30.06.2020.g. na: DoYL.Carine@gmail.com ili putem 3830scores.com za DOYL.

U mailu navesti: pozivni znak + OM /YL + broj QSO sa YL + ukupan broj QSO u logu.

Sretno i dobru zabavu!
PD0YL