E7 Activity V period, neslužbeni rezultati

Poštovani učesnici E7 Activity contesta i ostali ljubitelji VHF-a!

Ovo su neslužbeni rezultati sa petog perioda E7 Activity contesta 2020. Primjetan je porast broja učesnika, naročito u „C“ kategoriji što povrđuje pretpostavke da se operatori iz E7 sve ozbiljnije razmatraju tokom VHF contesta. Iz tog razloga se i antene sve više okreću u našem pravcu. Nadam se da će nam ovo biti značajan podstrek za dalji rad i da će ova sezona za E7 takmičare biti uspješna. Prisustvo takmičarskog duha je očigledno, grade se antene, nabavljaju stanice, i najvažnije – razmjenjuju iskustva i mišljenja.

Napominjem, neslužbeni rezultati postaju zvanični nakon isteka žalbenog roka od 8 dana nakon dana objavljivanja.

Puno uspjeha i dobrih veza,

V-U-SHF Manager ARAuBiH

Arman Destanovic, E77P

 

rezultati V period 1 rezultati V period 2