KT

E7WARD – ARA u BiH obilježava Svjetski dan radioamatera

Stanica podržana od strane:

Pridružite nam se i ove godine u obilježavanju 98. godišnjice osnivanja IARU! Radioamateri iz Bosne i Hercegovine se pridružuju stanicama svih državnih radioamaterskih organizacija – članica IARU iz cijelog svijeta u obilježavanju Svjetskog dana radioamatera (WARD), as specijalnim pozivnim znakom E7WARD. Pozivnim znakom upravlja Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini, uz podršku BH Telecom d.d. Sarajevo. 

Ovaj pozivni znak će biti aktivan od 10. do 26. aprila 2023. godine, na svim KT opsezima, kao i na 160 m i 6 m opsezima, koristeći CW, SSB i DIGITAL modove rada. QSL se upravlja isključivo putem LoTW!

Svakog 18. aprila, radioamateri širom svijeta rade u eteru obilježavajući Svjetski dan radioamatera (WARD). Na ovaj dan 1925. godine je osnovana Međunarodna radioamaterska unija (IARU) u Parizu. Radioamateri su svojim eksperimentalnim radom prvi otkrili da se kratkotalasni spektar može koristiti za propagaciju informacija širom svijeta. IARU historija bilježi da je radioamaterizam u tom trenutku bio “u velikoj opasnosti da se potisne kao sporedna aktivnost”, u žurbi da iskoristi ove kratkotalasne opsege. Zbog toga, pioniri radioamaterizma su se 1925. godine sastali u Parizu kako bi osnovali IARU, koji bi podržavao svjetski radioamaterizam. Samo dvije godine kasnije, na Međunarodnoj radiotelegrafskoj konferenciji, radioamaterizmu su dodijeljeni dijelovi opsega koji su ostali priznati do danas, a to su opsezi: 160, 80, 40, 20 i 10 metara. U savremenom dobu se IARU proširio na 160 državnih radioamaterskih organizacija – članica podijeljenih u tri regije, u državama širom svijeta, sa 3 miliona licenciranih radioamatera. 

Specijalna tema ovogodišnjeg WARD-a je kampanja pod nazivom Human Security 4 All – Ljudska sigurnost za sve. Po prvi put u svojoj historiji, IARU, u saradnji sa Fondom Ujedinjenih nacija za ljudsku sigurnost i Svjetskom akademijom nauka i umjetnosti, želi istaći ulogu koju igra radioamaterizam u rješavanju najhitnijih svjetski potreba. Ljudska sigurnost mjeri sigurnost na individualnom nivou. Ovaj koncept je uveden od strane Ujedinjenih nacija 1994. godine, te podrazumijeva sedam međusobno povezanih dimenzija sigurnosti koje su neophodne za prosperitet svakog pojedinca: ekonomska, prehrambena, zdravstvena, ekološka, lična, politička i sigurnost zajednice. Više informacija o ovoj kampanji možete pronaći na stranici IARU (na engleskom).

Ukoliko želite koristiti ovaj specijalni znak, možete se obratiti KT menadžeru ARA u BiH, Hasanu Hasiću E79AA, putem emaila na e72him@gmail.com ili hf.manager@arabih.net. 

Related Articles

Back to top button