Aktivnosti

E7WARD: ARA u BiH obilježila Svjetski dan radioamatera

Svakog 18. aprila, radioamateri širom svijeta rade u eteru obilježavajući Svjetski dan radioamatera (WARD). Na ovaj dan 1925. godine je osnovana Međunarodna radioamaterska unija (IARU) u Parizu. Radioamateri su svojim eksperimentalnim radom prvi otkrili da se kratkotalasni spektar može koristiti za propagaciju informacija širom svijeta. IARU historija bilježi da je radioamaterizam u tom trenutku bio “u velikoj opasnosti da se potisne kao sporedna aktivnost”, u žurbi da iskoristi ove kratkotalasne opsege. Zbog toga, pioniri radioamaterizma su se 1925. godine sastali u Parizu kako bi osnovali IARU, koji bi podržavao svjetski radioamaterizam. Samo dvije godine kasnije, na Međunarodnoj radiotelegrafskoj konferenciji, radioamaterizmu su dodijeljeni dijelovi opsega koji su ostali priznati do danas, a to su opsezi: 160, 80, 40, 20 i 10 metara. U savremenom dobu se IARU proširio na 160 državnih radioamaterskih organizacija – članica podijeljenih u tri regije, u državama širom svijeta, sa 3 miliona licenciranih radioamatera. 

Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini je od 10. do 26. aprila 2023. godina nizom aktivnosti obilježila Svjetski dan radioamatera. 

Tom prilikom su radioamateri iz cijele Bosne i Hercegovine imali priliku raditi putem specijalnog pozivnog znaka E7WARD. Ovim znakom se osim WARD-a skrenula pažnja i na projekt IARU, Fonda Ujedinjenih Nacija za ljudsku sigurnost i Svjetske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom “Human Security 4 All” (Ljudska sigurnost za sve). Propozicije rada na E7WARD možete pročitati u našem prethodnom članku

Također, povodom 18. aprila, Svjetskog dana radioamatera, predstavnici ARA u BiH su gostovali i u bosanskohercegovačkim medijima.

Suad Čobo E79SUA, menadžer za mlade ARA u BiH, bio je gost u temi dana Jutarnjeg programa Federalne Televizije. Snimak gostovanja možete pogledati u nastavku. 

Mensur Šakić E74MG, član Upravnog odbora ARA u BiH, gostovao je u Jutarnjem programu Televizije Sarajevo. Snimak gostovanja možete pogledati u nastavku. 

Related Articles

Back to top button