IARU HF (KT) međunarodna procedura i frekvencije za rad u vanrednim okolnostima

Na nivou IARU se konstantno radi na utvrđivanju i usavršavanju procedura za rad u vanrednim okolnostima. S tim u vezi donosimo vam dokumente, na bosanskom jeziku, sa utvrđenim procedurama za rad u tim okolnostima kao i frekvencije za Region I.
Isti dokumenti su objavljeni i na zvaničnoj IARU web stranici.

pdfIARU HF (KT) MEĐUNARODNA PROCEDURA ZA RAD U VANREDNIM PRILIKAMA (BOSANSKI)

pdfEMCOMM FREQ E7 & GLOBAL R1.pdf