ARABIH

Istorijat ARABIH

Savez radioamatera Bosne i Hercegovine je osnovan u Sarajevu 1947. godine. Otprilike u isto vrijeme, lokalni savezi su osnovani i u ostalim glavnim gradovima Republike.

 

Do 1950. aktivnost se uglavnom svodila na samogradnju jednostavnih radioamaterskih uređaja. Ovo je pomoglo u stvaranju uslova za uspostavljanje složenijih vidova komunikacije u zemlji i šire. Prvi radioamaterski kontakt u BiH ostvaren je 06. Jula 1950. godine. To je potaklo budući razvoj radioamaterizma u Bosni i Hercegovini, stimulišući Savez da počne sa organizacijom federalnih, republičkih i klupskih natjecanja.

Tokom sedamdesetih godina Bosansko-hercegovački radioamateri imaju sve sofisticiranije radio uređaje i antenske sisteme, i počinju praviti sve bolje plasmane u nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.

Nakon izbijanja rata u Hrvatskoj 1991. godine, i BH radioamateri počinju slati vijesti o tim događajima putem kratkih i ultrakratkih talasa.

Nakon izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine telefonski sistemi su uglavnom bili odsječeni sa velikom većinom dijelova zemlje, a unutarnje regije su bile u potpunoj blokadi. Radioamaterski rad je postao vitalno važan u takvim uslovima.

Radioamateri su iskorišteni prvi put u aprilu 1992. godine za slanje informacija u ostale dijelove Evrope i svijeta o stanju u BiH. Poruke su slane pojedincima, vladama, medijskim kućama, humanitarnim organizacijama i vjerskim zajednicama. U mnogim slučajevima radioamaterizam je bio jedini put za Bosanca i Hercegovca da ostane u kontaktu sa svojim voljenim koji su bili van zemlje, a i jedini način za ljude iz cijelog svijeta da dobiju informacije o svojim porodicama i prijateljima koji su bili pod opsadom. Procijenjeno je da je tokom rata više od tri miliona poruka razmijenjeno, a oko 1500 mladih ljudi je položilo svoje prve ispite i postali amaterski radio operatori.

Radioamateri iz susjednih zemalja, ostatka Evrope i svijeta najviše su pomogli u razmjeni humanitarnih poruka tokom rata 1992-96. godine.

Republika Bosna i Hercegovina početkom 1993 godine od International Telecomunication Union (ITU) kao nezavisna država i članica UN dobiva prefiks T9.

Asocijacija radio amatera Bosne i Hercegovine je primljena u članstvo International Amateur Radio Union (IARU) dana 27. decembra 1993. godine.

Zasluge Asocijacije radioamatera Bosne i Hercegovine prepoznala je i Međunarodna liga humanista 16. novembra 1999. godine u Trstu i dodjelila priznanje za rad i doprinose tokom rata.

Do sada je 4173 radio amatera dobilo licencu od ARABiH. Oni se nalaze registrovani u bazi podataka ARABiH. Trenutan broj članova ARABIH, koji su uplatili kotizaciju za tekuću godinu je oko 850. ARABIH posjeduje razgranatu repetitorsku mrežu i mrežu za digitalne komunikacije koja pomaže u povezivanju sa svijetom. Svake godine organizuju se mnoga druženja BH amatera i prvenstva u raznim disciplinama.

BH radioamateri učestvuju u radu svih glavnih međunarodnih radioamaterskih organizacija, a naši takmičari obično završavaju blizu vrha u svim važnijim međunarodnim takmičenjima. ARABIH je takođe prva postala članica CEPT od svih ostalih Saveza nastalih raspadom bivše države. Godine 1999. ARABIH počinje izdavati specijalizovani magazin za elektroniku i telekomunikacije, “Radio T9”, koji se takođe distribuira i u ostale Evropske zemlje. Prepoznat je kao jedan od najboljih specijaliziranih radioamaterskih magazina.

Back to top button