ARABIH Zapisnici i Odluke

Zapisnik sa sastanka UO u Zenici 11.10.2008

ZAPISNIK SA SASTANKA UO ARA BiH u Zenici dana 11.10.2008.g.

Dana 11. 10. 2008. godine u prostorijama Termomatika u Zenici je održan sastanak UO ARABiH.

 

Sjednici su prisustvovali:

 

Alimanović Aljo  E74CN Član
 Bajraktarević Sead  E74NL  Član
 Gadžo Edin  E74A  Član
 Ismić Zijad  E77CY  Član
 Jaganjac Amir  E75O  Predsjednik
 Kličić Fikret  E74FK  Član
 Mehić Besim  E72A  Član
 Čaušević Šefik  E72W

 Predsj.DK, u ime D.Rusmana

 Dautović Medžid  E72C   Sekretar ARA BiH
 Radioamater iz Mostara    

 

Opravdano odsutni:

 Karačić Anela E74EE  Član
 Vasić Maja  E75LLI  Član

Neopravdano odsutni:

 Džuzdanović Muhamed E74Y   Član

 

DNEVNI RED

1) IZBOR NOVOG SEKRETARA ARA BiH.

Izabira se jedan od kandidata koji su dostavili trazenu dokumentaciju (u ovom momentu 2
kandidata).
Izbor ce se izvrsiti TAJNIM GLASANJEM na nacin da ce clanovi UO dobiti listic sa imenima
kandidata i upisivanjem “X” u kvadratic pored imena kandidata izvrsiti izbor.
Predlaganja “ad hoc” kandidata, izbora vise kandidata niti “uzdrzanih” ne moze biti.
Ukoliko neki clan UO ne moze prisustvovati ovoj sjednici, svoj glas moze dati preko druge
osobe clana ARAe BiH na nacin da e-mailom obavijesti ostale clanove UO o kojoj je
osobi rijec i obezbijedi da ta osoba bude prisutna glasanju. Toj osobi ce, prilikom glasanja, biti
dodijeljen glasacki listic i evidentirace se da je clan UO glasao preko zastupnika. Odsutan clan
UO, u e-mailu ostalim calanovima UO, moze dostaviti i ime kandidata za koga zeli glasati, cime
potreba za zastupnikom otpada. Ipak preporucujem (iz razumljivih razloga) da se ocuva
tajnost glasanja.
Kandidat koji dobije veci broj glasova prisutnih clanova UO smatrace se izabranim i zapocece
proces primopredaje duznosti.

2) IZJASNJAVANJE O ODLUCI DISCIPLINSKE KOMISIJE

Vezano uz slucaj g.Nagiba Orucevica iz RK “Most” Mostar i dr.

3) PITANJE MODALITETA KORISTENJA USLUGA E7 QSL SERVISA i BOX 61

Diskusija i izjasnjavanje o modalitetima koristenja usluga E7 QSL servisa.
Izjasnjavanje o mogucnosti ustupanja P.O.Boxa 61 za potrebe E7 QSL servisa.

4) STAV UO PO PITANJU OSNIVANJA “KROVNE” ORGANIZACIJE RA BiH

Predsjednik ce dati presjek situacije na osnovu do sada obavljenih razgovora sa druga
dva saveza i stav troclane komisije ARAe.

5) PITANJE BUDUCNOSTI LISTA “RADIO T9”

Pitanje izbora Glavnog urednika.
Finansiranje casopisa kroz clanarinu ARA BiH.
Uvodjenje clanova drugih saveza (SRRS i ZRHB) u uredjivacki odbor i mogucnosti sufinansiranja kroz clanarine tih saveza.
Mogucnost odvajanja lista od ARA BiH.

6) PITANJE ODRZAVANJA INTERNET STRANICE ARABIH.ORG i ARABIH.NET

Informacija o statusu stranice www.hamradio.ba.
Pitanje uredjivanja i tehnickog odrzavanja stranica ARABIH.

7) PITANJE EVIDENCIJE CLANSTVA I CLANARINE ARA BiH

U toku je akcija oko ustrojavanja korektne evidencije clanstva ARA BiH. U tom smislu
clanovi UO ce odmah dobiti EXCEL tabele sa podacima clanstva koje im je geografski
dostupno. Molim da se do dolaska na sjednicu UO prikupi i iskorigira sto je moguce vise
podataka. Sekretar ARAe ce dati strukturu troskova Kancelarije vezanu uz upotrebu
sredstava clanarine.

 

ZAKLJUČCI
 

1) IZBOR NOVOG SEKRETARA ARA BiH.

Do određenog datuma prijavila su se dva kandidata za Sekretara ARA BiH ito g.Meho Mlivo i g.Dalibor
Stanić. Bilo je različitih mišljenja da li je potrebno izvršiti tajno ili javno glasanje. Zaključeno je da se ipak
izvrši tajno glasanje. U ime odsutnog člana UO Darka Rusmana, prema njegovom e-mail zahtjevu glasao
je član UO Besim Mehić. Član UO Anela Karačić obavijestila je UO e-mailom da svoj glas daje za g.Mehu
Mlivu, kako je i usvojeno. Član UO Maja Vasić glasala je nakon sastanka na brdu Smetovi gdje se
održavalo prvenstvo RK Zenica u ARG-u, što je i bio razlog njene odsutnosti sa sastanka. Prebrojavanje
glasova obavljeno je nakon glasanja Maje Vasić i dalo sljedeći rezultat: 6 glasova za g.Dalibora Stanića,
4 glasa za g.Mehu Mlivu, odsutan član UO Džuzdanović nije glasao. Time je izabran novi Sekretar ARA
BiH u osobi g.Dalibora Stanića i zaključeno da primopredaja dužnosti može započeti odmah.

2) IZJAŠNJAVANJE O ODLUCI DISCIPLINSKE KOMISIJE

Na osnovu nalaza Disciplinske Komisije ARA BiH, po kojoj je g.Nagib Oručević iz Mostara izvršio više
teških prekršaja Statuta ARABiH tokom dužeg vremenskog perioda, koji su se odnosili na malverzacije,
nelegalno izdavanje i falsificiranje dokumenata zaključeno je da se iz članstva ARA BiH trajno isključi
g.Nagib Oručević, te da se o ovoj odluci obavijeste SRRS, ZRHB i RAK.

3) PITANJE MODALITETA KORIŠTENJA USLUGA E7 QSL SERVISA i BOX 61

ARA BiH će za svoje članstvo organizirati distribuciju QSL karata u suradnji sa QSL servisom na način da
će se članstvo poimenično izjasniti koju vrstu usluge želi. Modaliteti će biti: a) samo dolazna usluga, b)
dolazna i odlazna usluga i c) bez usluge. Kancelarija ARA BiH će vršiti distribuciju dolaznih karata i
sakupljati odlazne za one članove koji se odluče za taj vid usluge. Ne spori se ni mogućnost da se
pojedini članovi i/ili nečlanovi ARA BiH direktno obrate QSL servisu i sa njim naprave privatni aranžman.
S obzirom na to da je P.O.Box 61 već 60 godina u vlasništvu radioamaterskih organizacija čiji je sljednik
ARA BiH, te da na taj box prispijeva i sva ostala pošta za ARAu, odlučeno je da se box neće ustupati
drugim subjektima. Do momenta otvaranja novog boxa za potrebe QSL E7 servisa, P.O.Box 61 je na
raspolaganju za prijem QSL karata. Način dostave prispjelih QSL karata i nadalje će biti taj da se paketi
sa QSL kartama u neraspakiranoj formi dostavljaju QSL manageru.
Želeći da se ispoštuje želja SRRS da QSL karte od 01.01.2009.g. ne dolaze na box u vlasništvu naše
organizacije, ARA BiH je saglasna da QSL servis otvori novi P.O.Box na ime najbližeg radio kluba koji bi
pristao da, nakon formiranja državne organizacije radioamatera, isti ustupi toj organizaciji. ARA BiH nije
saglasna da se box državnog QSL servisa otvara na ime fizičkog lica. Podržava se i mogućnost
organiziranja E7 QSL servisa kao zasebnog pravnog lica i izražava spremnost na potpisivanje
ekskluzivnog ugovora ukoliko do toga dođe.

4) STAV UO PO PITANJU OSNIVANJA “KROVNE” ORGANIZACIJE RA BiH

Nakon rasprave o stavu UO SRRS po pitanju formiranja Unije, zaključeno je da za ARA BiH nisu
prihvatljivi stavovi vezani za postupak prijema drugih pravnih lica u članstvo Unije i postupak dodjele
adekvatnog prava glasa novih članova. U tom smislu zadužuje se pregovaračka komisija ARA BiH da
SRRS i ZRHB obavijesti o našim konačnim stavovima. Po dostavljenom odgovoru SRRS i ZRHB odlučiće
se o tome da li su se stekli uvjeti za formiranje Unije sa ARA BiH kao suosnivačem. Kakva god da bila
odluka, ARA BiH će ka IARU uputiti svoje viđenje situacije vezane uz formiranje Unije i na Konferenciji
IARU u Cavtatu eventualno pojasniti svoj stav.

5) PITANJE BUDUCNOSTI LISTA “RADIO T9”

Časopis RADIO T9 izlazi do kraja 2008.g. Potrebno je formiranje novog uređivačkog odbora i zbor novog
gl.urednika s obzirom na to da se stari gl.urednik Medžid Dautović povlači sa dužnosti. Osnovni problem
časopisa je obezbjeđenje stalnih finansijskih sredstava. Procijeniće se kolika bi bila nužna participacija
koja bi se eventualno ostvarila kroz članarinu. Ponudiće se i SRRS i ZRHB da se uključe u uređivanje i
finansiranje časopisa. U slučaju da se ne iznađe rješenje za časopis u okviru ARAe, razmotriće se i
mogućnost izdvajanja istog iz ARAe.

6) PITANJE ODRZAVANJA INTERNET STRANICE ARABIH.ORG i ARABIH.NET

Iz razloga nekulturnog, svađalačkog, nepristojnog i nedoličnog ponašanja na forumima internet stranice
www.hamradio.ba , Predsjednik ARAe je donio odluku o gašenju stranice pod imenom ARAe BiH i
prepuštanju iste g.Eminagić Nedimu radioamateru iz Tešnja.
Uz pomoć g.Emira Jusića reaktivirane su ranije suspendirane stranice www.arabih.org i www.arabih.net
koje su sada zvanične stranice ARA BiH i zahtijevaju reviziju, uređivačko i tehničko održavanje.

7) PITANJE EVIDENCIJE CLANSTVA I CLANARINE ARA BiH

U toku je akcija oko ustrojavanja korektne evidencije clanstva ARA BiH. Zatražiće se pomoć većih radio
klubova u BiH u pravcu ustrojavanja evidencije i reanimacije starog članstva.

 

Zapisnik vodio:
Amir, E75O, Predsjednik ARA BiH

 

Related Articles

Back to top button