Najava V/UHF aktivnosti

Kalendar VHF / UHF Takmičenja Za 2024. Godinu

Objavljujemo kalendar takmičenja i aktivnosti na VHF / UHF opsezima za 2024. godinu. Primjetićete da u odnosu na prošlogodišnji kalendar, nema bitnih izmjena.

Datum Vrijeme (UTC) Contest Frekvencija (MHz)
21.04. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest  –   I period 50, 144, 432 
19.05. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest   –  II period 50, 144, 432
15. – 16. 06.

subota-nedjelja

14:00 – 14:00 E7 6m Kup

(Zajedno sa IARU R1 50 MHz Contest)

50
16.06. 07:00 – 14:00 E7 Activity Contest  –  III period 50, 144, 432
21.07. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest  –  IV period 50, 144, 432
18.08. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest  –  V period 50, 144, 432
07.- 08.09.

subota-nedjelja

14:00 – 14:00 E7 VHF Kup

(zajedno sa IARU R1 VHF Contest)

144
15.09. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest  –  VI period 50, 144, 432
20.10. 07:00 – 12:00 E7 Activity Contest  –  VII period 50, 144, 432
02. -03.11.

subota-nedjelja

14:00 – 14:00 E7 CW VHF Contest

(Zajedno sa Marconi memorial VHF CW Contest)

144

 

Datum Vrijeme (UTC) AKTIVNOST Frekvencija (MHz)
10.11. 09:00 – 11:00 „Kraljevski gradovi BiH 2024.“    I period,  Jajce 144
17.11. 09:00 – 11:00 „Kraljevski gradovi BiH 2024.“   II period, Visoko 144
25.11. 09:00 – 11:00 „Kraljevski gradovi BiH 2024.“   III period, Bobovac 144

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button