RMZO

MEĐUNARODNA RMZO VJEŽBA NA DMR TG 218

22.05.2021.g. sa početkom u 21.00 h, po lokalnom vremenu, biće održana međunarodna vježba u digital voice (dv) DMR komunikacijama u organizaciji EMCOM (RMZO) ARAuBiH, kao što je planirano po planu i programu za 2021. na Talk grupi 218.

Sked neće podrazumijevati samo prijavu i odjavu i raport nego prijenos poruke fonijom u IARU međunarodnom formatu EMCOM telegrama.

Upravna stanica će primati poruke na B/H/S jeziku i na Engleskom jeziku.

Primjer međunarodne poruke:

1.SERIJSKI BROJ: npr. CK001 ili VB001 ( serijska oznaka vam pomaže u kasnijoj identifikaciji poruke  CK=Crveni križ/krst 001= prva poruka ili VB=vatrogasna brigada 001 prva poruka

2.HITNOST: RUTINA, PRIORITETNO ili HITNO

3.STANICA ORIGINALA (znak operatora koji je zapisao poruku na licu mjesta npr. od doktora u šatoru): e7xxx

4.MJESTO NASTANKA PORUKE: Crveni križ Tuzla

  1. VRIJEME I DATUM PISANJA PORUKE UTC (vrijeme i datum kada je operator zapisao poruku od npr. doktora): 1200 UTC, 20 MAJ
  2. BROJ RIJEČI U PORUCI (broj riječi ne uključuje gore navedene podatke nego samo čisto poruku – riječi i veznike od START do STOP): 11
  3. PORUKA:

START

Vrijeme u Tuzli je oblačno, očekujemo nevrijeme. Temperatura je 25 stepeni. STOP     (ovo je 11 riječi)

  1. POSLANO ZA (upisujete pozivni znak stanici kojoj ste poslali poruku): E70ARA
  2. DATUM I VRIJEME UTC (upisujete vrijeme kada ste upravnoj stanici poslali poruku): 19 UTC 22. MAY

GOTOVO!

Dakle paralelno sa QSO zapisujete sve u ovom formatu i ostavljate u arhivu radi kasnije analize.

Hvala i nadamo se da će ovo biti jedno novo iskustvo kako bi savladali vještinu međunarodne preambule u hitnim komunikacijama.

EMCOM ARAuBiH

Alen Ruvić E71AR

Related Articles

Back to top button