IZVJEŠTAJ SA PRVE IARU R1 VJEŽBE HITNIH KOMUNIKACIJA PUTEM SATELITSKIH VEZA

09.05.2021.g. održana je prva IARU vježba hitnih komunikacija putem satelitskih veza i to za Region 1. Bosna i Hercegovina se ponosno našla na spisku zemalja koje su participirale u ovoj međunarodnoj vježbi.

Vježba je rađena preko geostacionarnog Qatarskog satelita QO100.

Tim ARAuBiH je predstvaljala ekipa u sastavu Sead Sogoljević E73DN(operator), Mensur Sakić E74MG(supervizor komunikacije), Alen Ruvić (koordinator za Emcom u IARU).

Ostvarene su prve veze preko satelita u istoriji ARAuBiH na znak E70ARA i prenesene su poruke za vježbu.

Naredna satelitska vježba će biti urađena iz portabla sa dva tima.

Co-Ordinator Greg Mosopp iz Britanije se zahvalio svih učesnicima u vježbi, izmeđuostalog i ARAuBiH.

 

73 de E71AR

EMCOM Manager ARAuBiH