Kalendar takmičenja i aktivnosti 2021. – VHF

Cijenjeni takmičari,

Objavljujemo Kalendar takmičenja i aktivnosti koje organizuje ARAuBiH u ovoj godini.

Pored takmičenja u našoj organizaciji, navedena su i takmičenja iz našeg okruženja, sve u cilju lakše „orjentacije“ . Primijetan je porast broja kako takmičenja, tako i takmičara. 

Naše aktivnosti počinju u maju ali ne treba zaboraviti ni takmičenja koja su već u toku (9A Activity, YU UKT Aktiviti…) ili poslasticu kao Hrvatski zimski UKV kup koji je, tradicionalno, prvog vikenda u martu/ožujku.

Zašto počinjemo u maju?  

BiH je veoma brdovita tako da je rad na višim frekvencijama moguć samo sa okolnih brda i planina koje su nepristupačne do kasnog proljeća. Istina, ima pojedinaca (E70SIC, E71EDK, E71EBS, E7GZ, E71AVW…) kojima ni niske temperature i visoki snijeg ne smetaju da se pojave u eterus a odličnim rezultatima za ovo doba godine. 

Pošto na objavljeni poziv za dostavu prijedloga vezanih za termine i organizaciju takmičenja nije bilo primjedbi, sugestija i sl. ostaje na snazi ovaj kalendar.

2021.
DATUM UTC CONTEST/AKTIVNOST BAND
Maj/Svibanj 2021.
01. – 02. 14:00-14:00 Hrvatski proljetni UKV kup 114 i viši HRS
16. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – I period 144,432 ARA u BiH
16. 07:00-12:00 9A Activity Contest – V period 50 i viši HRS
16. 07:00-12:00 YU UKT Activity – V period 144,432 i 1296 SRV
Juni/Lipanj 2021.
13. 07:00-13:00 URI International contest VHF – II period 144 URI
19.-20. 14:00-14:00 IARU I Region 50/70 MHz Contest 50 i 70 IARU
19.-20. 14:00-14:00 E7 6m kup 50 ARA u BiH
19.-20. 14:00-14:00 Tesla memorial 6m 50 SRV
20. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – II period 144,432 ARA u BiH
20. 07:00-12:00 9A Activity Contest – VI period 50 i viši HRS
20. 07:00-12:00 YU UKT Activity – VI period 144,432 i 1296 SRV
20. 07:00-15:00 Alpe Adria UHF/SHF contest 432 i viši
Juli/Srpanj 2021
03.-04. 14:00-14:00 Hrvarski ljetni UKV kup 114 i viši HRS
03.-04. 14:00-14:00 Tesla memorial VHF 144 SRV
03.-04. 14:00-14:00 9A 50/70 MHz contest 50 i 70 HRS
18. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – III period 144,432 ARA u BiH
18. 07:00-12:00 9A Activity Contest – VII period 50 i viši HRS
18. 07:00-12:00 YU UKT Activity – VII period 144,432 i 1296 SRV
August/Kolovoz 2021.
01. 07:00-13:00 URI International contest VHF – III period 144 URI
08. 06:00-13:59 Alpe Adria VHF Contest 144
15. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – IV period 144,432 ARA u BiH
15. 07:00-12:00 9A Activity Contest – VIII period 50 i viši HRS
15. 07:00-12:00 YU UKT Activity – VIII period 144,432 i 1296 SRV
Septembar/Rujan 2021.
04.-05. 14:00-14:00 IARU I Region VHF Contest 144 IARU
04.-05. 14:00-14:00 E7 VHF kup 144 ARA u BiH
04.-05. 14:00-14:00 VHF kup SRRS 144 SRRS
19. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – V period 144,432 ARA u BiH
19. 07:00-12:00 9A Activity Contest – IX period 50 i viši HRS
19. 07:00-12:00 YU UKT Activity – IX period 144,432 i 1296 SRV

 

Oktobar/Listopad 2021.
02.-03. 14:00-14:00 IARU I Region UHF Contest 432 i viši
17. 07:00-12:00 E7 Activity Contest – VI period 144,432 ARA u BiH
17. 07:00-12:00 9A Activity Contest – X period 50 i viši HRS
17. 07:00-12:00 YU UKT Activity – X period 144,432 i 1296 SRV
24. 07:00-13:00 URI International contest VHF – III period 144 URI
Novembar/Studeni 2021.
06.-07. 14:00-14:00 Marconi Memorial VHF CW Contest 144 ARI
06.-07. 14:00-14:00 E7 VHF CW Contest 144 ARA u BiH
06.-07. 14:00-14:00 9A CW VHF Contest 144 HRS
14. 08:00- 12:00 “Kraljevski gradovi BiH”- I period 144+KT ARA u BiH
21. 08:00- 12:00 “Kraljevski gradovi BiH”- II period 144+KT ARA u BiH
21. 07:00-12:00 YU UKT Activity – XI period 144,432 i 1296 SRV
21. 07:00-12:00 9A Activity Contest – XI period 50 i viši HRS
25. 08:00- 12:00 “Kraljevski gradovi BiH”- III period 144+KT ARA u BiH