KONKURS za domaćina/organizatora Prvenstva ARA BiH u ARG 2021. godine

Broj: I-091-5/21

Dne: 28.01.2021.

KONKURS

 za domaćina/organizatora

Prvenstva ARA BiH u ARG 2021. godine

Na osnovu odluke UO ARA BiH broj: I-0915/20 , komisija za ARG ARAuBiH raspisuje:

KONKURS za za domaćina/organizatora Prvenstva ARA BiH u ARG 2021. godine

koje bi se održalo u terminu: 15.06.2021. – 01.08.2021. godine.

Za učestvovanje na Konkursu, kandidati su dužni da, najkasnije do: 28.02.2021. godine dostave kancelariji ARA BiH sljedeće:

          Naziv kandidata, adresa, kontakt osoba i telefon,

          Način finansiranja Prvenstva (sredstva domaćina, donacije, potreba dofinansiranja od strane ARA BiH, eventualne kotizacije-startnine za takmičare i sl.),

          Materijalno-tehničko obezbjeđenje Prvenstva (koja sredstva domaćin posjeduje ili posuđuje samostalno, a koja sredstva potražuje od ARA BiH),

          Ljudski resursi (kojim ljudstvom raspolažu, a koje im nedostaje, po specijalnostima),

          Karte terena za takmičenje u razmjeri 1:25000 ili bolje (u boji),

          Kratak opis terena (ažurnost karte, pošumljenost, pokrivenost komunikacijama, naseljenost, smetnje za goniometrisanje i eventualne opasnosti po bezbjednost takmičara),

          Smještajni kapaciteti, način ishrane učesnika i cijene,

          Sigurnosno i medicinsko obezbjeđenje Prvenstva (saradnja sa organima sigurnosti, potrebne dozvole, eventualno zatvaranje putnih komunikacija za saobračaj, ili određena upozorenja i kontrole učesnika u saobračaju, obezbjeđenje medicinara, sredstava prve pomoći, kola prve pomoći, sa posebnim osvrtom na mjere zastite od pandemije).

UO ARAuBiH će izvšiti izbor najkasnije do: 31.03.2021. godine i blagovremeno obavijestiti sve učesnike Konkursa.

                                                                                                           ARG menadžer ARAuBiH

                                                                                                                 ______________

                                                                                                                 Enes Šarić, E72ES