Info iz kancelarije

Novi organi upravljanja u Asocijaciji radioamatera u BiH

Poštovani i dragi radioamateri!

Znamo za Vaše nestrpljenje i pojedinačno negodovanje  zbog izostanka informacija vezanih rad naše Asocijacije,  prvenstveno o promjenama u organima upravljanja. Molimo Vas da shvatite da smo od dana održavanja Skupštine ARA u BiH (22.12.2019. god.) do danas  bili prisiljeni na izostanak normalne  aktivnosti u radu Asocijacije a razloga za ovo je bilo više, od sporosti nadležne administracije do  zastoja uzrokovanih neshvaćanjem, uslovljavanjem i odugovlačenjem onih od kojim smo očekivali koliku-toliku podšku. Bilo kakve pravosnažne odluke, zaključke ili stavove nismo ni mogli, kao Upravni odbor, donositi ili zauzimati. Razlog je jednostavan, predhodnom rukovodstvu je mandat istekao a novom mandat nije verifikovan u Ministarstvu pravde BiH.  Prosto rečeno, ‘ruke su nam bile zavezane’. 

Primjetili ste da u tom periodu, na ARA WEB stranici a i FB profilima, nije bilo nametanja otvorenih pitanja, problema kao ni diskusija, niti reagovanja na dobronamjerne, posebno neumjesne postove i komentare.  Smatrali smo da bi rasprava, bilo kakve prirode, imala negativan efekat na odnose izmedju radioamatera, a to niko od nas ne želi.  Naime, svi želimo samo jedno a to je pošten, transparentan, javan rad Asocijacije koja će nas okupljati i opsluživati, kako  bi nam bavljenje ovim našim lijepim hobijem predstavljalo zadovoljstvo bez opterećenja, sve u skladu  sa našim ham-spiritom.

Konačno, zvanično objavljujemo izabrane organe upravljanja u ARA u BiH:

Predsjednik Skupštine:
AGIĆ ALMIR,  E71AP, Jelah

Upravni odbor (UO):
LISUL SVETOZAR – SAŠA, E74SL , Doboj Jug – Predsjednik Asocijacije i Predsjednik UO
ŠAKIĆ MENSUR, E74MG, Sarajevo – član UO
ŠARIĆ ENES, E72ES, Zenica – član UO
GADŽO ALMIR, E71AGA, Tuzla – član UO
KOVAČEVIĆ ŽELJKO, E72KZ, Sarajevo – član UO
SALKIĆ ŠEVAL, E72DD, Cazin – član UO
HASIĆ BEHAD, E77FA, Stjepan Polje – član UO

Sekretar
PLEH SENAID, E73PS, Goražde

Nadzorni odbor (NO)
1. OMERČIĆ ZLATAN, E72OZ, Tuzla – Predsjednik NO
2. HALIČEVIĆ REŠID, E73QI, Stjepan Polje – član NO
3. ŠABOVIĆ ENVER, E74E ( DJ0AH) ,  Visoko ( Pfronten) – član NO

Od momenta izbora na Skupštini nije se gubilo vrijeme, gore imenovani su veoma aktivno radili, jer je bilo puno obaveza vezanih za postepeno preuzimanje poslova organa upravljanja u ARA BiH. Ostvareni su i potrebni kontakti sa IARU R1, RAK, SRRS, ZRHB i dr. a kao najvažnije pripremljen je Nacrt novog Statuta ARA u BiH, koji će veoma brzo ići u javnu raspravu, zajedno sa pratećim Pravilnicima i Poslovnicima.

Sada, kada UO može punopravno odlučivati, očekuju nas obaveze donošenja  akata kojima će  (re)imenovati odredjene komisije, timovi, radne grupe, menadžeri i dr. Isto tako, pripremiti ćemo se i stvoriti uslove za eventualno slanje ekipa na YOTA kampove, Konferenciju IARU R3 koja bi se trebala održati u oktobru 2020.god. u Novom Sadu i dr.  Jasno je da će se i održavanje naše redovne sjednice  Izvještajne Skupštine , koja je već trebala biti zakazana, iz razumljivih razloga prolongirati  ali to ne znači da ne moramo biti spremni već sada, kako bi je održali čim se za to steknu uslovi. Poseban naglasak je već dat na pripreme u slučaju potrebe da se angažujemo u borbi za prevazilaženje krize, koja okupirala našu zemlji u šire.  Naravno, očekuje nas ažuriranje članstva i plaćanja članarine.

Znači, cilj je da u narednom periodu, kada zbog pandemije corona-virusa nećemo imati takmičarska, klupska i druga okupljanja, pažnju usmjerimo na administrativne djelatnosti i tehničko-pripremne aktivnosti kako bi, sa prolaskom krize i dolaskom vremena bez ograničenja kretanja i druženja, bili spremni za izvršenje svojih planova vezanih za  radoamatersku službu.

Poštovani naši sadašnji i budući članovi!
 
Upravni odbor je u potpunosti svjestan činjenice da svi skupa moramo učiniti veliki napor u konsolidaciji naših redova. Ovo je naš  ‘sveti’ hobi, a kad kažemo hobi onda samo jedna premisa njega odredjuje: radioamaterizam je ljubav a ne biznis i interes. Isto tako, dozvolimo svi skupa sebi da se, sa aspekta znanja,  ne dijelimo na loše i dobre i najbolje radioamatere.  U našem hobiju, shodno svojim mogućnostima, netko ulaže više a netko manje ali trebamo  poštovati i pomagati  one koji iz razumljivih i opravdanih razloga daju manji doprinos, a u radioamaterizmu su  jer ga vole.  Svaki dobronamjeri član nam je dobrodošao.  Sa ovakvim pristupom, postaćemo medjusobno tolerantniji a time jači i kompaktniji.

Svi mi skupa, koje ste Vi izabrali, nismo ‘iznad’ Vas, želimo da shvatite da smo obični članovi kao i Vi ali smo pristali da se malo više angažujemo i očuvamo ono što je naše zajedničko. A to nećemo uspjeti ako se otuđimo jedni od drugih. Bez ovog zajedništva, svoju misiju nećemo moći ispuniti a kamoli unaprijediti.  
Članovi Upravnog odbora će biti u stalnim medjusobnim kontaktima a sjednice će se za sada održavati on-line. Isto tako, bićemo dostupni i odgovorati ćemo na sve Vaše  telefonske pozive i poruke odnosno e-mail poštu. Kontakt telefoni i e-mail adrese biti će objavljene na našoj WEB stranici.

I na kraju, važnije od svega gore napisanog je naše zdravlje, koje trebamo očuvati zbog sebe i svojih najmilijih. Budimo duboko svjesni obaveze poštovanja svih mjera i  postupanja kojim ćemo doprinijeti prevazlaženju krize uzrokovane corona virusom. Imamo sreću što nam naš radioamaterski hobi –  rad na radio stanici, pravljenje i testiranje antena, rad na popravci naše opreme i sl.  omogućava da bezbolnije provedemo vrijeme zabrane kretanja, samoizolacije i slično. Čuvajte zato sebe i svoju obitelj, time čuvate i sve oko Vas.

Dne: 25.03.2020. 

UPRAVNI ODBOR 

Predsjednik Asocijacije ARA u BiH
Lisul Svetozar – Saša, E74SL