Obraćanje UO ARAuBIH i kordinatora za RMZO

Imajući u vidu teško i veoma opasno stanje u zemlji i šire, koje je izazvala pandemija corona virusa, novoizabrani UPRAVNI ODBOR ASOCIJACIJE RADIOAMATERA U BiH , u saradnji sa svojim koordinatorom RMZO, obratio se radioamaterskoj populaciji sa slijedećim reagovanjem:

Poštovane kolege radio amateri,

U skladu sa preporukama Regulatorne Agencije za Komunikacije BiH, i proglašenjem stanja nesreće uzrokovane virusom nCOVID-19 na teritoriji Bosne i Hercegovine, te zbog zadnjeg zemljotresa koji se desio u našem susjedstvu, RMZO ARAuBiH predlaže kolegama iz službe radio-amatera da prije svega poštuju naredbe koje donose organi i institucije kako lokalne vlasti tako i viših nivoa vlasti. Da se pridržavaju uputstava o smanjenju direktnih kontakata potencijalno ugroženih dijelova populacije. Takođe da smanje sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do samopovređivanja, povređivanja ili nekih drugih zdravstvenih problema kojima bi u slučaju neophodne medicinske intevencije dodatno opterećivali zdravstveni sistem. Mladim kolegama koji su članovi RA/CZ/Crvenog Krsta/GSS-a predlažemo da budu na usluzi starijim kolegama, u slučaju nabavke namirnica i drugih potrebnih poslova, zbog smanjenja mogućnosti ugrožavanja zdravlja naših kolega-posebno onih koji već imaju neke hronične zdravstvene probleme.

Što se tiče komunikacijskog sistema, jučer smo svjedočili potresu koji je u Zagrebu prouzročio znatnu materijalnu štetu. U tom smislu, radio amateri u ovom vremenu kada su prisiljeni poštovati pravila o ograničenju kretanja bi trebali provjeriti svoje uređaje, izvore napajanja, antene i funkcionalnost svoje opreme. Komunikacijski sistemi su danas puno otporniji na elementarne nepogode ali nisu otporni na napade panike, koji prijete zagušenjem komunikacijskih sistema.

Također usporena putna komunikacija i prelasci međudržavnih granica će usporiti dostavu roba, rezervnih dijelova za telekomunikacijskuopremu, kretanje servisnih ekipa u slučaju ispada opreme, napajanja itd.

U tom smislu radio-amaterska infrastruktura može poslužiti u prevazilaženju kriznih situacija, smanjiti paniku, širenje dezinformacija i slično. Tamo gdje to bude potrebno staviti je, na dobrovoljnoj bazi, na upotrebu lokalnim zajednicama. To podrazumijeva našu obavezu održavanja potrebnih kontakata sa nadležnim organima u lokalnoj zajednici i šire.

U situaciji smanjenog kretanja i osluškivanja situacije, pomaže i psihološki održavati kontakt sa članovima naše zajednice, kao dio napora da se sačuva i psihološko zdravlje narušeno izolacijom. Vjerovatno će mnogi posegnuti za uređajima koje dugo nisu koristili ili ne znaju da li im je dozvola vazeća itd. Sa njima treba komunicirati, dati im korisne informacije kako da produže dozvole i kome da se obrate.

Trenutno Regulatorna agencija za komunikacije nalaže pravilno korištenje uređaja, radioamaterskih opsega kao i repetitorskih sistema. Važeće licence su one koje su odobrene do 20. marta 2020.

Komunikaciju na radio-amaterskim opsezima zadržati u okviru HAM spirita i najbolje radio-amaterske prakse u ovim situacijama, i u okviru licenci koje posjeduje svaki pojedinačni operator. Svi RPT koji su u funkciji su na raspolaganju svim radioamaterima da ostvare kontakt I testiraju svoju opremu. Potrebno se lokalno informisati od kolega koje su to frekvencije koje su u upotrebi u lokalnim sredinama. Korištenje lokalno uvezanih rpt na Echolink tip konekcija je također poželjan jer omogućava povezivanje udaljenih lokacija putem posebnih čvorista i servera koji nisu dio serverskih sistema operatora kao Google, ili Viber, te su samim tim manje opterećeni.

Članovi Radio mreže za opasnost su svi radio-amateri koji imaju validnu licencu i zakonski su dužni ponašati se po pravilu službe, a to je Radio-amaterska služba. Svako ponašanje i djelovanje radio-amatera mimo Pravilnika o radio-amaterskoj službi će biti prijavljeno Regulatornoj agenciji za komunikacije. Također odbijanje pomoći u slučaju potrebe službama i organima je zakonski kažnjivo.

Frekvencije rezervisane za RMZO su:

Međunarodni saobraćaj IARU R1 : HF 3.760 MHz 7.110 MHz 14.300 MHz 18.160 MHz 21.360MHz

Domaći saobraćaj E7 : HF 3.612 MHz 2m S20 S21 S22 /70cm SU20 433.500

           

Tehničke preporuke za rad u vanrednim prilikama

1 -Osigurati rezervno baterijsko napajanje (akumulator ili baterija), provjeriti ispravnost agregata i osigurati dovoljnu količinu rezervnog goriva u odgovarajućem kanisteru sa oduškom.

2-Prepouka je raditi sa što manjom snagom, modulacijom koja je neophodna i tehnički ispravnom antenom. Nedovoljno uštimana antena povećat će vam i za 70% potrošnju električne energije.

3-Pored fiksne lokacije, preporučujemo da pripremite portabl set. Ruksak u kojem će se nalaziti potreban pribor za instaliranje i rad sa portable lokacije ( stanica, rezervna stanica, sklopiva antena koja može raditi i sa zemlje te ne zavisi od stranog reflektora i uzemljenja (ground-plane),univerzalni I swr instrument, osnovni alat sa setom potrebnih konektora)

4-Predlažemo klubovima i pojedincima vlasnicima stanica i repetitora da obezbijede odgovorno osoblje koje će pratiti i održavati ispravan rad uređaja i repetitora jer je to zakonska obaveza. U trenutnoj specifičnoj epidemiološkoj situaciji preporučujemo da ne grupišete operatore i da operatori u klubovima izbjegavaju međusobni kontakt, kako bi u slučaju zaraze jednog od operatora to bio izolovan slučaj a ostali bi i dalje bili na raspolaganju državi i zajednici.

5-Prijedlog za ručne radio uređaje: ukoliko ste u fazi nabavke ručnih uređaja za potrebe u vanrednim situacijama predlažemo dual band ručne stanice sa litium ionskom baterijom 3,7V, snage do 2W sa baterijskom lampom i fm difuznim prijemnikom. Uz ovu stanicu preporučujemo Powerbank 5V sa solarnim panelom.

Što se tiče mobilnih uređaja također predlažemo stanice sa open VFO, modernije proizvodnje sa fm radio prijemnikom, iz razloga što je i kod njih snaga izuzetno usklađena u korist minimalne potrošnje energije, tako možemo dobiti čak do 10W RF izlazne snage na samo 1A/12V.

6-Zabranjeno je putem banda prenositi neprovjerene ili neistinite informacije, širiti paniku i sl. U slučaju katastrofe zadatak radio-amatera je da prenese informaciju od tačke A do tačke B, ukoliko službene osobe ili službe od njega to zatraže.

Za bolju implementaciju ovih ciljeva RMZO ARAuBiH će u ponedeljak 23.3.2020 od 20.00 voditi informativni sked na RPT R3, koji je već tradicionalan. U cilju da okupimo kolege koje su na bandu, testiraju svoju opremu i razmijenimo informacije, te odgovorimo na neko pitanje ili problem. Upravna stanica je E71EZC RMZO ZDK / Zenica.

Specijalizirani RMZO timovi u E7 održavaju također svakodnevnu vezu međusobno i sa kolegama i organizacijama iz susjednih zemalja putem digitalne HF veze. Paralelni HF P4 digitalni sistem prijenosa data podataka je u funkciji već nekoliko dana. Također, u planu je stavljanje u funkciju i jednog višenamjenskog vozila sa opremom za mobilni rad preko QO 100.

SRETNO U BORBI, U KOJOJ ĆEMO DATI SVOJ MAKSIMALI DOPRINOS!