Održana Izvještajna skupština RK “Kreka” Tuzla, E74BMN

S obzirom na postojeću situaciju sa COVID-19 epidemijom, članovi RK “Kreka” Tuzla odlučili su da svoji Izvještajnu skupštinu za 2019.g. održe online 06.06.2020.g. i to putem platforme “Jitsi”, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostiju,

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga dnevnog reda sjednice Skupštine,

3. Podnošenje, razmatranje i glasanje o usvajanju:

– Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu,

– Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,

– Izvještaja Nadzornog odbora za 2019. godinu,

– Izvještaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.

4. Donošenje godišnjeg programa rada sa finansijskim planom za 2020. godinu,

5. Služba radio-amatera za zaštitu i spašavanje Grada Tuzla,

6. Tekuća pitanja i obraćanje gostiju,

7. Usvajanje zapisnika.

Skupštini je prisustvovalo preko 40 članova a ispred ARAuBiH sa njima također i Saša, E74SL.

Skupština je počela u 17 a završena u 18.30 minuta.

Bitno je naglasiti i da RK “Kreka” Tuzla naredne godine obilježava i 70 godina svog postojanja te će ona najvjerovatnije biti u znaku obilježavanja ovog jubileja.