IARU, REGION 1: Predstojeća konferencija podijeljena na dva dijela

Većina udruženja članica, koja su trebala ućestvovati na konferenciji IARU Regina 1, navela je da podržavaju prijedlog EK da se Konferencija podijeli na dva zasjedanja, pri čemu će prvi dio biti održan od 11. do 16. oktobra virtuelno (online) a drugi dio će se održati ličnim prisustvom tokom 2021.g. kako bi se načelno razmatrali budući pravci radioamaterizma, IARU i njenih udruženja članica, na principu radionica. EK će preduzeti svo neophodno planiranje za ove događaje (od kojih su neka već u toku) i kratko ću vam pisati o tome. Također radimo sa vanjskim konsultantom kako bismo razradili strukturu sastanka 2021.g. kako bismo osigurali da dobijemo prave vrijednosti i praktične rezultate našeg rada.

EK je takošer odlučila da odgodi rik za nominaciju EK 2021-2023 na datum deset sedmica prije datuma održavanja direktnog susreta naredne godine. Radovi i prilozi za taj sastank će takošer biti dostupni 10 sedmica prije.

 

S obzirom na datum održavanja direktnog susreta, EK smatra da je situaciju sa COVID-om teško predvidjeti u ovoj fazi. Dok neke zemlje počinju da popuštaju mjere, misli se okreću onome što bi “nova normalnost” trebala da bude. Aviokompanije poručuju da ne vide povratak ničemu blizu normalnog u 2021. a medicinski stručnjaci upozoravaju na “drugi talas” pandemije ove godine. Za nap direktni sastanak nam je potrebna jasna situacija u cijelom Reginu 1 a ovoga trenutka smo od toga daleko. Zato je EK odlučila da u ovome trenutku i ne određuje datum direktnog sastanka dok ne preispita situaciju kasnije tokom ove godine.

Održavanje konferencije u dva dijela znači da moramo razmotriti usklađenost sa našim aktima koji upravljaju održavanjem konferencije (Odjeljak B.1.) Razmotrili smo formalnu promjenu pravila alo ovo je velika vježba koja uključuje formalno glasanje svih udruženja članica.  Stoga predlažemo da pitamo svako udruženje koje ima problem sa podjelom Konferencije na dva dijela da nam to jave. Namjera je pokriti strimove C3, C4, C5 i C7 te dio C2 u oktobru na virtuelnom sastanku, a C3 na budućem sastanku 2021. (uglavnom radionica o budućnosti) zajedno sa izborom EK i utvrđivanjem budžeta za 2021-23. na C2 sastanku. Ne predviđamo buduće C4, 5 i 7 događaje u 2021.

Oba dijela naše konferencije održaće se u skladu sa uvjetima našeg statuta. EK će zastupati svoj autoritet prema A.4.1 kako bi osigurala da se sve odvija transparentno, odgovornim upravljanjem i postupkom u situaciji u kojoj je striktno poštovanje statuta nemoguće.

Ako imate bilo kakvih nedoumica zbog ovakvog pristupa javite mi čim prije. Nadam se da će udruženja članice shvatiti da je planirana struktura Konferencije jedini praktični odgovor na uticaj COVID-19 koji će omogućiti svima da daju svoj doprinos da Region 1 nastavi rad bez nepotrebnog odgađanja.

Dakle, ukratko:

Konferencija – prvi dio: održava se virtuelno od 11. do 15. oktobra 2020. :
Predsjedavajući trenutno planiraju svoje sastanke za oktobar a mi radimo na tehnološkim platformama za virtuelne sastanke. U narednih nekoliko sedmica ću pisati ponovo sa više detalja o načinu na koji ćemo proći prvi dio konferencije. U međuvremenu vas mogu podsjetiti da je rok za podnošenje radova za C2, C3, C4, C5 i C6 do 10. jula.
Imajte na umu da će sastanak C2 u oktobru biti ograničen na potvrđivanje akreditiva i usvajanje privremenog budžeta samo za 2021.g.
Nadam se da ćete podnijeti vaše dokumente do tog datuma. Udruženja članice koji nisu planirali da prisustvuju direktnom sastanku u oktobru neka razmisle žele li učestvovati na virtuelnom sastanku. Ako je odgovor da, obavijestite Sekretara Regiona 1 do kraja jula. Ovoje sjajna prilika za ona udruženja, koja normalno nisu u moućnosti da učestvuju na konferenciji, da to učine po veoma maloj cijeni. Glasanje putem opunomoćenika i dalje će biti omogućeno u skladu sa našim Statutom.

Konferencija – drugi dio: održava se direktno na datume koji će biti određeni 2021. – vjerovatno će trajati 4 dana.
Daljnje smjernice o podnošenju dokumenata za drugi dio konferencije 2021. nešto kasnije. Ovaj dio konferencije će uglavniom biti radionica o budućnosti amaterskog radija i implikacijama za udruženja članice i IARU. Važno je napomenuti da je orjentisano sa pogledom u budućnost i akcijski orjentisano. Prijave udruženja članica i aktivno učešće že biti od suštinskog značaja i o tome ću pisati u skorije vrijeme.
Zajedno možemo učiniti ove sastanke uspješnim i preoblikovati naš budući pravac i prioritete. Radujem se zajedničkom radu na razvoju naše budućnosti.

Don Beattie, G3BJ
Predsjednik

pdfOrginalni dokument (ENG)