Vijesti

Početak saradnje ARA u BiH i Saveza radioamatera Austrije u Štajerskoj

Prethodne sedmice, tačnije 27.04.2024. godine u mjestu Weinzödl kod Graza je održana
Generalna skupština Saveza radioamatera Štajerske, u sklopu Krovnog saveza radioamatera
Austrije (ÖVSV Landesverband Steiermark). Na ovoj skupštini su predstavljeni izvještaji organa
Saveza, lidera referata u sklopu Saveza i mjesnih radioamaterskih stanica (ADL-ova) u
austrijskoj pokrajini Štajerkoj (OE6), ali i izglasani novi organi Saveza na mandat od dvije godine.

Na ovoj Skupštini je učestvovao i Suad Čobo E75UA-OE6ESC, koji trenutno obnaša funkciju
Menadžera za mlade u Asocijaciji radioamatera u BiH, a od februara je član i Saveza
radioamatera Austrije ÖVSV i mjesnih ADL601 Graz i ADL622 Bruck an der Mur. U sklopu
Referata U26/YOTA je predstavio svoje iskustvo u radu sa mladim radioamaterima u Bosni i
Hercegovini, kao i svoju viziju za rad ovog Referata u budućnosti, budući da u Štajerskoj postoji
veliki potencijal za uspješan rad sa mladima, a posebno u Grazu i Bruck an der Muru koji imaju
najviše aktivnih mladih, dok sa druge strane Referat nije imao mnogo aktivnosti posvećenih
mladima.

Prisutni su uz veliko oduševljenje podržali ovo predavanje, a pojedini članovi su
naglasili potrebu da se iskustvo iz Bosne i Hercegovine prenese i u Štajersku, ali i na cijelu
Austriju. Time je i Suad jednoglasno izabran za lidera Referata U26/YOTA na području Štajerske.
Najavljena je proširena saradnja sa ARA u BiH u području rada sa mladima, kao i mogući
početak saradnje u komunikacijama u hitnim slučajevima i katastrofama (OE6 Not- und
Katastrophenfunk – RMZO ARA u BiH).

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button