RMZO

RMZO ARAuBiH rukovodili operativno-komunikacijskim centrom velike vježbe “14. MAJ 2014-2024” Maglaj

Na poziv Općine Maglaj ARAuBiH sa svojim RMZO timovima Centar i stanica Maglaj je učestvovala u velikoj vježbi koja je održana povodom 10. godišnjice katastrofalnih poplava 2014.

U vježbi su učestvovali služba CZ Maglaj, Profesionalna vatrogasna jedinica Maglaj, Radio klub Maglaj, ARAuBiH, Služba Hitne medicinske pomoći Maglaj, Crveni Križ, GSS Zavidovići-sekcija Maglaj, GSS Žepče, Dobojski spasioci-Doboj.

Čast nam je pripala da rukovodimo vježbom operativno i komunikacijski. Operativno komunikacijski centar i radio klub Maglaj su obezbijedili sistem radio veze za vanredne situacije.

Vježbu je otvorio komandant štaba Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić dajući znak za uzbunu radio vezom i putem sirene za uzbunjivanje. Daljim aktivnostima su rukovodili OKC tim u sastavu: Alen Ruvić E71AR (ARAuBiH), Harun Drino E71HD (ARAuBiH) i Alen Delić E73DAL (Radio klub Maglaj).

Asistenciju (radio vezu) policiji, hitnoj pomoći, PVJ i ekipama na vodi su pružili članovi RMZO tima Radio kluba Maglaj E75EMA : Adi Kolonić E75JJK, Mirza Ramović E75EMA, Irfan Suljaković E79IRS i Admir Mustafić  E78MAM.

Specijalni tim RMZO Radio kluba Maglaj su bili DRON TIM Senad Šehić E75SEH i Adnan Šahman koji su pored komunikacije obezbijedili i pretragu terena iz zraka.

Kompletna vježba je rađena putem službene frekvencije CZ Maglaj i mobilnog repetitora a čiji su članovi i Radio klub Maglaj.

Vježba je završena uspješno u rekordnom vremenskom roku a mnoštvo okupljenih građana posmatrača su bili oduševljeni.

Od specijalnih gostiju bili su domaći i međunarodni predstavnici kao i OSCE.

Ovo je još jedna međuentitetska saradnja u kojoj ARAuBiH učestvuje godinama na RMZO polju.

Vježbu je službeno proglasio završenom Komandant znakom sirene za prestanak opasnosti.

Alen Ruvić E71AR

RMZO/RPT Manager

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button