BiH YOTA

Poziv za dostavljanje prijedloga za “YOTA Summer Camp Czech Republic 2024”

Ovogodišnji, ljetni YOTA Camp – za mlade u organizaciji IARU R1 će se održati u Pragu, republika Češka u periodu od 16. do 23 augusta.

Na nedavnoj sjednici UO ARAuBiH donesena je odluka da naša Asocijacija, već tradicionalno, uputi mlade predstavnike na ovaj kamp koji je okupljalište mladih iz cijele Evrope i idealna prilika za sticanje poznanstava, razmjenu iskustava, prisustvo raznim radionicama i sl.

Organizator je, zbog smještajnih kapaciteta, ograničio broj učesnika iz pojedinih asocijacija na 3 (tri) od kojih je jedan vođa tima a ostali su članovi tima .

S tim u vezi, pozivamo sve klubove i pojedince, članove ARAuBiH, da dostave svoje prijedloge kandidata za ovaj kamp na mail: kancelarija@arabih.ba.

Osnovni krireriji:

  • Team Leader: član ARA u BiH sa izmirenom članarinom za tekuću godinu (Starosna dob 18 – 30 godina)
  • Team members: član ARA u BiH sa izmirenom članarinom za tekuću godinu (Starosna dob 15 – 25 godina)

Rok za dostavu vaših prijedloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u glasilima ARAuBiH.

Izbor kandidata će izvršiti UO ARAuBiH.

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button