ARABIH Zapisnici i Odluke

Prijedlog: Odluke o sazivanje redovne Skupštine ARAuBIH za 22.06.2013. godine

Broj:Iz 081/13

Sarajevo,06.05.2013. godine

Predsjedniku Skupštine ARAuBiH: Ovdje

Prijedlog: Odluke o sazivanje redovne Skupštine ARAuBIH za 22.06.2013. godine

 

 

No osnovu člana 21 Statuta Asocijacije radioamatera u BiH i Odluke Upravnog odbora ARA u BiH od 30.04.2013. godine, sazivam

 

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE ASOCIJACIJE RADIOAMATERA U BIH

 

Zasjedanje Skupštine ARAuBIH održati će se u subotu 22.06.2013. godine s početkom u 13:00 sati. Prostor održavanja će se objaviti naknadno.

Za zasjedanje predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 1. Izbor Radnih tjela:
  1. Radno Predsjedništvo (Predsjednik Skupštine i dva člana)
  2. Verifikacionu Komisiju (tri člana)
  3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvještaj Verifikacione komisije
 3. Prijedlog Izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH:
  1. Izvještaj oradu ARAuBiH za 2012. godinu
  2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
  3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora ARAuBiH
  4. Rasprava o prijedlozima izvještaja za 2012. godinu
  5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja za 2012. godinu
 4. Prijedlog Planova o radu za 2013 godinu Asocijacije radioamatera u BiH
  1. Prijedlog rada ARAuBIH za 2013. godinu
  2. Prijedlog finansijskog Plana ARAuBiH za 2013. godinu
  3. Rasprava o planovima za 2013. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju planova za 2013. godinu
 5. Prijedlog UO ARAuBiH o izmjenama i dopunama Statuta ARAuBiH
  1. Rasprava i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ARAuBiH
 6. Izbor zamjenika Predsjednika UO ARA u BiH i novih članova UO
 7. Informacija UO ARAuBiH o rješavanju sjedišta i imovine ARAuBiH (‘Bunker’)
 8. Ostala pitanja

 

 

 

Predsjednik Skupštine

Dostavljeno:

1.Članovima ARAuBiH

2. WEB stranica ARA u BiH

3. Arhiva ARA u BiH

Related Articles

Back to top button