PRIPREME ZA IARU HF CONTEST: POSJETA LOKACIJI LIPICI, SREBRENIK

U cilju priprema za predstojeći IARU HF CONTEST, ekipa ARAuBiH je posjetila Radio klub Srebrenik, E71EBS i zajedno sa njima posjetila lokaciju Lipici, 738 mnv, sa ciljem sagledavanja aktivacije kontest lokacije u pomenutom takmičenju.

Lokacija Lipici ima jako dobre predispozicije za ostvarivanje dobrih rezultata na takmičenju i biće potrebno, osnim osnovnih tehničkih, sagledati i sve ostale prednosti kao i eventualne manjkavosti ove lokacije.

Još jednom poziv svim zainteresovanim, koji imaju dobre lokacije i tehničke predispozicije za učešće na IARU HF CONTEST, da nam se jave i pridruže.