TERENSKA VJEŽBA “IARU PROTOKOL U KRIZNIM SITUACIJAMA”

10.04.2021.g planirana je (po planu i programu ARAuBiH) terenska vježba pod nazivom “IARU PROTOKOL U KRIZNIM SITUACIJAMA”.

IARU EMCOM ima jasne procedure rada i prijenosa poruka i kritičnim situacijama. Procedura i način rada definisane su u priručniku IARU HF PROCEDURE, koje se odnose i na ostale bandove a ne samo KT.

Ova vježba i način prijenosa podataka i fotografija putem radija će se uraditi na trenutno najsofisticiraniji radioamaterski sistem RMZO komunikacija u svijetu.

Razmjena poruka između stanica će biti u propisanom formatu IARU PREAMBULE za EMCOM s tim da će stanice na terenu biti u portablu, sa baterijskim napajanjem i laptopom.

Za komunikaciju će se koristiti VARA CHAT FM sistem na frekvenciji 144.550 FM.

Viđe informacija za sve zainteresovane i za sudjelovanje u vježbi na email: ruvex2010@gmail.com.

Koordinatori vježbe
Alen Ruvić E71AR (ARAuBiH RMZO Manager) i Rale Čolak E73KT(RMZO ZDK)