Info iz kancelarije

Privremeni prestanak rada QSL biroa u Portugalu, Italiji i Španiji

Poštovane kolege radioamateri,

Iz IARU-a smo dobili obavijest da, zbog pandemije COVID-19 i vanrednog stanja u ovim državama, privrremeno prestaju sa radom QSL biroi u Portugalu, Italiji i Španiji. Osoblje asocijacija ovih država će nastaviti sa radom i biti dostupno putem e-maila ali QSL biroi neće raditi do daljnjeg.

Sve asocijacije su zamoljene da ne šalju pakete sa QSL kartama u ove države a zbog ove odluke moguć je povrat prethodno poslanih paketa.

ARA u BiH suosjeća sa kolegama iz Portugala, Italije i Španije kao i sa svim kolegama iz cijelog svijeta zahvaćenih pandemijom, pratimo stanje na terenu i trudićemo se da ukoliko i kada god pbede potrebno damo svoju punu podršku.

O svim eventualnim promjenama vezano za novonastalu situaciju blagovremeno ćemo vas izvijestiti.

ARAu BiH