Radio mreža za opasnost – RMZO u stanu pripravnosti na područiju Općine Jablanica

Zbog veoma teške situacije na terenu Draganjske planine i sve većeg napredovanja požara u pravcu naselja Tretišće, u toku dana ispred Službe civilne zaštite apelovano je da se u popodnevnim satima na ovo područje uputi što više letjelica, međutim ta pomoć je izostala.

Više informacija ovdje.

Ispred Službe za civilnu zaštitu upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć u kanaderima.

Općinski štab civilne zaštite Općine Jablanica je opet angažovao Radio Klub Jablanica E71ACU  da budu komunukiacija između vatrogasaca i posade kanadera .

Kanaderi se očekuju 6.8.2013 i jos neznamo tačno vrjeme djelovanja i stavljeni smo u stanje pripravnosti ..  

Predjsednik RK Jablanica.

Alen Jusić  E75AJ