RMZO

Redovna međunarodna godišnja provjera veze analognih stanica i automata u organizaciji RMZO ARAuBiH

20.01.2023.g održat će se Redovna međunarodna godišnja provjera veze analognih stanica i automata u organizaciji RMZO ARAuBiH.
Vježba će biti međunarodnog karaktera i poziv će ići za sve članice IARU.
Idealna prilika da testirate uređaje i antene.
Provjera veze se odvija na IARU R1 EMCOMM kanalima i to:
– 3612 KHz lsb za foniju za BiH (E7)
– 145.500 MHz FM međunarodni emcomm kanal IARU R1
– R3 Vlašić, registrovani repetitor za vanredne situacije za regiju EX YU u EMCOR R1
– E7 SVX Link, kombinacija analogno digitalnog komuniciranja
QSO bi trebao da sadrži:
QTH (nije potreban lokator), RS RAPORT, VRSTU UREĐAJA, ANTENU I SNAGU.
Upravna stanica će koristiti pozivni znak E70ARA i napajat će se rezervnim napajanjem. Lokator Upravna stanice JN84XF. Upravna stanica će raditi sa snagom HF-50W Dipol, VHF 10W Diamond X200.
Sve antene su isključivo kružnog zračenja.
Odgovorni operatori:
Alen Ruvić E71AR i Harun Drino E71HD, kontrolna stanica Mensur Sakić MEGA E74MG.
Za eventualna pitanja na raspolaganju je email: rmzomanager@gmail.com
Zahvaljujemo se Radio klubu Zenica na ustupljenom PPS-u.

Related Articles

Back to top button