REPETITOR R3 CTCSS 136,5 Hz

araubihorg

U skladu sa IARU Pravilnikom VHF v6_14, ARAuBiH je otpočela primjenu CTCSS signala za korištenje repetitora. Primjena CTCSS signala za otvaranje i korištenje repetitora članice IARU R1 su dužne da otpočnu koristiti od 01.01.2015. godine.

Ekipa koju predvodi Haris Maglić , Mesud Fazlagić i drugi je danas ugadila CTCSS funkciju otvaranja prijemnika R3 repetitora na Vlašiču. Frekvencija je 136,5 Hz.

Više informacija u narednoj objavi od Harisa E77TK!

kancelarija E70ARA