Rezultati VHF/UHF takmičenjaUHF / VHF

Rezultati V perioda E7 Activity Contest

Cijenjeni natjecatelji!

Pred vama su rezultati sa proteklog, V perioda E7 Activity contesta koji postaju zvanični 7 (sedam) dana od dana objave, ukoliko ne bude primjedbi i žalbi na iste.

Zahvaljujem vam na sudjelovanju i želim puno uspjeha u narednim takmičenjima.

V/UHF manager ARA u BiH

Arman Destanović, E77P

Related Articles

Back to top button