ARABIH Zapisnici i Odluke

Upustvo za podnošenje zahtjeva za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka

ARABIH je donijela Upustvo za podnošenje zahtjeva za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka. Uputstvo možete pročitati u nastavku…

 

U skladu sa Članom 6. (Pravo na dodjelu znaka) i 7. (podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka) iz PRAVILA broj 28/2007 o radio amaterskoj službi, koje je donijela Regulatorna Agencija za Komunikacije (u daljnjem tekstu RAK), ARABiH donosi

 

 

 

UPUSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA

 

DODJELU RADIOAMATERSKOG POZIVNOG ZNAKA

 

 

 

DEFINICIJE

 

 

  • Kolektivni član ARABiH, je regionalno udruženje radioamatera, radio klub ili drugo pravno lice koje je izmirilo članarinu prema ARABiH po modelu «A» u tekućoj kalendarskoj godini.
  • Član ARABiH, je fizičko lice koje je izmirilo članarinu prema ARABiH po modelu «A» ili član kolektivnog člana ARABiH koje je za njega izmirilo članarinu prema ARABiH po modelima «B», «C»,»D» i «E» u tekućoj kalendarskoj godini.
  • RAK, je skraćenica za Regulatornu Agenciju za Komunikacije BiH.
  • Podnosilac zahtjeva, je lice koje podnosi zahtjev za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka

 

 

1. Uvodne odredbe

 

 

 

1.1 Znak za identifikaciju dodjeljuje RAK na osnovu pismenog zahtjeva.

 

 

 

1.2 ARABiH zahtjeve za dodjelu pozivnih znakova upućuje preko svoje Kancelarije isključivo u svoje i/ili ime Člana ARABiH po modelima "A","B", "D" i "E" i bez naknade.

 

 

 

2. Podnošenje zahtjeva

 

 

 

2.1 Zahtjev se podnosi na način da se, ovisno o vrsti zahtjeva, Kancelariji dostave sljedeći podaci:

 

 

VRSTA ZAHTJEVA

Operator – prva dodjela

Operator – promjena

Klubovi i timovi

Organizatori takmičenja

Fizička osoba

Fizička osoba

Klub

Pravna osoba

Organizator

Pravna osoba

Ime

Ime

Ime

Naziv Kluba

Naziv organizatora

Prezime

Prezime

Prezime

Prezime odgovorne osobe

Prezime odgovorne osobe

Ime roditelja

Ime jednog roditelja

Ime jednog roditelja

Ime odgovorne osobe

Ime odgovorne osobe

Broj isprave

JMBG

JMBG

JMB/JIB

JMB/JIB

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

 

 

Poštanski broj

Poštanski broj mjesta boravka

Poštanski broj mjesta boravka

Poštanski broj sjedišta

Poštanski broj sjedišta

Mjesto boravka

Mjesto boravka

Mjesto boravka

Mjesto sjedišta

Mjesto sjedišta

Adrasa boravka

Adresa i kućni broj

Adresa i kućni broj

Adresa i kućni broj

Adresa i kućni broj

Raniji pozivni znak

 

Ranije korišten pozivni znak

 

 

Pozivni znak (*)

Poželjni pozivni znak

Poželjni pozivni znak

Poželjni pozivni znak

Poželjni pozivni znak

CEPT klasa

CEPT klasa

CEPT klasa

Kategorija /UHF/HF band

Obrazloženje

Datum polaganja, broj izvještaja i druge napomene

Preporuka ili druge napomene

Napomene

Datum održavanja manifestacije druge napomene

E-mail adresa

E-mail adresa podnosioca zahtjeva

E-mail adresa podnosioca zahtjeva

E-mail adresa odgovorne osobe

E-mail adresa odgovorne osobe

Telefon

Telefonski broj podnosioca zahtjeva

Telefonski broj podnosioca zahtjeva

Telefonski broj odgovorne osobe

Telefonski broj odgovorne osobe

 

(*) – predložiti nekoliko pozivnih znakova CEPT-1 iz serije E7naa/E7naaa, CEPT-2 iz serije E7naaa

 

 

 

3. Aplikacioni list

 

 

 

3.1 Zahtjev za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka dostavlja se Kancelariji ARABiH putem e-maila Kancelarija@arabih.net ili putem pošte na adresu ARABiH; P.O.Box 61; 71000 Sarajevo, isključivo na obrascu ARA_PZ-1, koji se nalazi u prilogu. Za jedan zahtjev popunjava se samo jedna odgovarajuća kolona (Prva dodjela, promjena, Klubovi i timovi ili Organizatori takmičenja).

Preporučujemo da se, iz razloga efikasnije obrade, popunjavanje obrasca ARA_PZ-1 vrši direktno u MS Word formi koji je moguće podići sa naše internet stranice www.arabih.net.

Related Articles

Back to top button