RMZO

Vježba E-ARMAGEDON S5

RMZO ARAuBiH uzela učešće na međunarodnoj EMCOMM vježbi E-ARMAGEDON
 
RMZO ARAuBiH je u Decembru uzela učešće na međunarodnoj EMCOMM vježbi u organizaciji S5 ARON pod nazivom E-ARMAGEDON. 
 
Scenario je bio pad elektronskih, informatičkih i energetskih mreža na period od nekoliko dana. 
 
ARAuBiH je uspostavila vezu sa slovenačkom stanicom za međunarodne komunikacije S50ARO putem Winlinka. Komunikacija se odvijala prijenosom e-mail poruka putem HF radija.
 
 
RMZO koordinator 
Alen Ruvić, E71AR

Related Articles

Back to top button