ARABIH Zapisnici i Odluke

X sjednica UO ARAuBIH

Broj:Iz 083/13

Sarajevo,05.03.2013. godine

Zapisnik sa 10. sjednice UO ARAuBIH održane 05.3.2013. u 19:00 sati

 

 

Dnevni red:

  1. Zapisnik sa 9. sjednice UO ( objaviti ga na www.arabih.org )
  2. Rasprava o prekidu Ugovora o djelu za obavljanje kancelarijskih poslova sa Mehom Mlivom
  3. Razno

 

Sjednici su prisustvovali pet člana UO sa pravom glasa i Meho Mlivo

 

AD1. UO je bez rasprave odlučio da se Zapisnik sa 9. sjednice UO ARAuBiH objavi na Web stranici. Kancelarija ARAuBiH nije uputila Poziv za upotrebu znaka E720IARU RK E7 i drugim savezima i udrugama radioamaterau BiH.

 

AD2. UO ARAuBiH je saslušao izlaganje Predsjednika UO o nemogućnosti timskog rada sa Mehom Mlivom u Kancelariji ARAuBiH. Izričito je zahtjevao da se prekine Ugovor o djelu sa Mehom Mlivom iz razloga pogoršanih međusonih odnosa. U skladu sa statutarnom odgovornosti za funkcionisanje kancelarije predložio je usvajanje Odluke da se prekine dalja saradnja sa Mehom Mlivom.

Meho Mlivo je potvdio pogoršane odnose u radu s Predsjednikom ARAuBiH i iznio niz sumnji u ispravno vođenje od strane Predsjednika ARAuBiH, sumnjajući u protuzakonito trošenje finansijskih sredstava u Projektu obilježavanja 20. godišnjice članstva BiH u ITU 29.12.2012. godine.

Učešće u diskusiji su uzeli svi članovi UO u želji da svojim stavovima pomognu riješenje ove situacije. Predsjednik ARAuBiH je kategorički insistirao na Prekidu saradnje sa Mehom Mlivom, pozivajući se na statutarne odgovornosti. Tražio je podršku članova UO što je i dobio. UO donosi sljedeću Odluku:

 

UO ARAuBiH podržava Predsjednika ARAuBiH u zahtjevu da se prekine Ugovor o djelu sa Mehom Mlivom sa 08.03.2013. godine i da se izvrši primopredaja poslova i opreme u Kancelariji ARAuBiH. Predsjednik ARAuBiH će podnijeti pismeni izvještajsa finasijskim pokazateljima Projekta : ‘20- godina BiH članstva u ITU’. Sve moguće nepravilnosti u realizaciji ovog projekta i eventualne odgovornosti Predsjednika,Meho Mlivo treba daprijavi Disciplinskoj Komisiji Skupštine ARAuBiH

U najkraćem roku treba naći povljnu osobu koja će nastaviti rad u Kancelariji ARAuBiH, zašto je odgovoran Predsjednik UO.

 

 

AD3 Razno.nije bilo tema za raspravu

 

 

 

Predsjednik UO ARA u BiH

Dostavljeno:

1.Članovima UO

2. WEB stranica ARA u BiH

3. Arhiva ARA u BiH

Related Articles

Back to top button