ZAVRŠENA JE AKTIVNOST ‘YOTA DECEMBER 2020’

Aktivnost YOTA DECEMBER 2020 je završena. Na osnovu blagovremeno objavljenog poziva, mladi članovi ARA u BiH su imali priliku da se upoznaju sa radioamaterskim hobijem i istovremeno učestvuju u ostvarenju radio veza sa radioamaterima širom svijeta.
Prema statistici, na nivou IARU, učešće je uzelo 47 radio stanica koje su ostvarile preko 125 hiljada veza a zavidan nivo aktivnosti ostvarili su radioamateri iz Hrvatske, USA, Italije, Alžira, Njemačke i Srbije.

Kao što je poznato, iz BiH se radilo pod pozivnim znakom E71YOTA i ostvareno je 3109 veza, što nas svrstava u gornju polovinu tabele uspješnosti. Najveći doprinos dali su članovi Radio kluba STJEPAN POLJE (E73ESP) a veoma aktivni su bili i članovi radio klubova ZENICA (E71EZC), KAKANJ( E73EKK), POUSORJE (E75RKP) i KREKA (Tuzla, E74BMN). Zahvaljujemo se i čestitamo članovima navedenih klubova, uz nadu da će se naša YOTA aktivnost u 2021. god. značajno povećati. Svi znamo da je jedan od preduslova za opstanka radioamaterizma kontinualno ‘uvlačenje’ mladih u ovaj prelijepi hobi.
Zahvaljujući donaciji, obezbjeđen je izvjestan broj majica sa oznakom E71YOTA TEAM 2020 i iste će biti podjeljene srazmjerno stepenu učešća klubova  u YOTA aktivnosti. Oko preuzimanja majica ostvarite kontak sa našim menadžerom za mlade (Emin, E71CQ).

Koristimo priliku da se zahvalimo BHTelecom d.d. Sarajevo, koji nas je tokom 2020. god. pratio, ne samo u ovoj, već i u ostalim našim aktivnostima i takmičenjima.