RADIO KLUB ‘STJEPAN POLJE’ U 9A CW 2020 CONTESTU

Kao i svake godine, Radio klub iz Stjepan Polja (E73ESP) kalendarsku godinu na HF takmičenjima završio je sa 9A CW contestom, koga organizuje Croatian Contest Club (CCC). Odlučili su raditi na dva banda (80m i 40m) , a operatorske snage su podjelili tako da je Hasan – Haso (E79AA) radio sa takmičarske lokacije na 80 m sa takmičarskom pozivnim znakom E7CW a Behad – Beha sa klupske lokacije na 40m, sa pozivnim znakom E73ESP.

Prijavljeni rezultati su objavljeni i E73ESP zauzima 9. mjesto na 40m, što je sasvim solidan rezultat, obzirom na nezahvalnu klupsku lokaciju i na sve smetnje, koje su u nekim trenutnicma dostizale čak 9 S jedinica.
E7CW zauzima prvo mjesto na 80m sa velikom razlikom od 650 QSO’s u odnosu na prvog pratioca, što je nešto iznad 100 hiljada poena. Veoma zanimljivo je bilo “ganjati” 9A stanice sa VFO B i pri tome sačuvati CQ frekvenciju, u čemu je puno pomogao DX LOG sa svojom SO2V opcijom. Šteta što je bila evidentna slaba aktivnost DX stanica, jer aktivna su bila svega dva VK, tri JA i 20-ak USA znakova. Radi usporedbe, u CQ WW CW takmičenju radilo je par stotina DX-ova na 80m. U takmičenju se pokazalo da bez Beveridž antena nema ozbiljnog rada na donjim bandovima.

Sve u svemu, rezultati dostojni rešpekta! Sve čestitke operatorima a i Radio klubu Stjepan Polje koji je definitivno jedan od najaktivnijih klubova u BiH.

Ekipa E73ESP se zahvaljuje svima na podijeljenim poenim i najavljuju svoju ponovnu aktivnost krajem januara, kada je na rasporedu CQ WW 160m.

73/GL u slijedećim takmičenjima!